06:00 25/05/2021

FPT dự chi hơn 789 tỷ trả cổ tức đợt 2/2020

Hà Anh -

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE)...

Sơ đồ giá cổ phiếu FPT từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu FPT từ đầu năm 2021.

Theo đó, ngày 2/6, FPT sẽ chốt quyền trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) và ngày thanh toán là ngày 16/6.

Như vậy, với hơn 789,11 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT sẽ phải chi xấp xỉ hơn 789,1 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, FPT đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 10% vào tháng 9/2020.

Bên cạnh đó, FPT dự kiến phát hành hơn 118,36 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 15% (sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới). Như vậy, năm 2020, FPT chi trả cổ tức năm 2020 là 35% - trong đó: 20% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu.

Mới đây, VCSC vừa công bố nhận định "mua vào" đối với cổ phiếu FPT khi công ty này công bố kết quả kinh doanh 4 tháng năm 2021 với doanh thu đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18% với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ - chủ yếu được thúc đẩy bởi 3 mảng kinh doanh cốt lõi của công ty: Xuất khẩu phần mềm, Dịch vụ viễn thông và Giáo dục và nhìn chung, kết quả kinh doanh này phù hợp với kỳ vọng của VCSC.

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 34.720 tỷ đồng, tăng 16,4% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.210 tỷ đồng, tăng 18% - trong đó, lợi nhuận khối công nghệ đạt 2.720 tỷ đồng; khối viễn thông đạt 2.380 tỷ đồng; khối giáo dục, đầu tư và khác đạt 1.110 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/5, cổ phiếu FPT giảm xuống còn 93.500 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt hơn 3,68 triệu đơn vị.