19:18 12/05/2021

HAGL sắp thanh toán trước hạn 930 tỷ đồng cho HDBank

Hà Anh -

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu do công ty phát hành...

Doanh thu trái cây giảm 577 tỷ từ 692 tỷ còn 115 tỷ đồng do tập đoàn không còn hợp nhất doanh thu từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và Nhóm các công ty con từ HNG.
Doanh thu trái cây giảm 577 tỷ từ 692 tỷ còn 115 tỷ đồng do tập đoàn không còn hợp nhất doanh thu từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và Nhóm các công ty con từ HNG.

Theo đó, HĐQT HAG thông qua việc mua lại trước hạn một phần các trái phiếu do công ty phát hành với trái phiếu 930 tỷ đồng do HAGL phát hành ngày 29/12/2016.

Trái chủ là Ngân hàng TMCP phát triển TP HCM (HDBank) theo Hợp đồng đặt mua và hoán đổi trái phiếu ký ngày 29/12/2016 giữa hai bên.

Một phần báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 của HAG.
Một phần báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 của HAG.

Mới đây, nhằm tái cấu trúc các khoản nợ tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Phát triển Tp.Hồ Chí Minh, HAG vừa đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG).

Giao dịch được thực hiện theo phương thức bán thỏa thuận. Sau giao dịch, Hoàng Anh Gia Lai sẽ giảm sở hữu tại HNG từ 258.055.755 cổ phiếu, tỷ lệ 23,28% xuống còn 178.055.755 cổ phiếu, tỷ lệ 16,06%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 7/5 đến ngày 5/6/2021.

Kết thúc quý 1/2021, HAG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ giảm 568 tỷ đồng, đạt 266 tỷ đồng và lỗ trước thuế là hơn 248 tỷ và lỗ sau thuế là 68,75 tỷ đồng - cùng kỳ lỗ 67,27 tỷ đồng. EPS -63 đồng.

Tính đến thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản HAG giảm mạnh từ 37.266 tỷ đồng hồi đầu năm, xuống còn 18.416,5 tỷ đồng - trong đó, tài sản ngắn hạn giảm từ mức 8.930 tỷ xuống còn 4.227 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn là 3.690,5 tỷ đồng và HAG đang trích lập 2.506 tỷ cho khoản phải thu này; các khoản phải thu dài hạn cũng tăng từ 2.295 tỷ đồng hồi đầu năm lên 4.657 tỷ đồng và HAG cũng đã trích lập dự phòng là 2.469 tỷ cho khoản này.

Tuy nhiên, HAG hiện có 272,5 tỷ tiền mặt; hàng tồn kho giảm mạnh từ 2.358 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 250 tỷ đồng và lỗ luỹ kế chưa phân phối là tăng hơn 1.170 tỷ lên 7.474 tỷ đồng; 9.275 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Hiện, HAG đang nắm giữ 27,1% vốn tại CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Trước đó, HOSE thông báo về việc cổ phiếu HAG được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát, từ ngày 4/5/2021.