19:55 28/04/2022

Thu hút FDI 4 tháng: Vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư ngoại tăng mạnh

Vy Vy

Trái ngược với xu hướng giảm vốn đăng ký mới, vốn đầu tư tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong những 4 đầu năm…

Trong khi vốn đăng ký mới giảm 56,3% thì vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần lại tăng mạnh, lần lượt là 92,5% và 74,5%.
Trong khi vốn đăng ký mới giảm 56,3% thì vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần lại tăng mạnh, lần lượt là 92,5% và 74,5%.

Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính đến ngày 20/4/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 10,8 tỷ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, mặc dù vốn đăng ký mới giảm mạnh tới 56,3%, nhưng vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần lại tăng mạnh, lần lượt là 92,5% và 74,5%.

Cụ thể, có 454 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 0,7% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký đạt gần 3,7 tỷ USD (giảm 56,3% so với cùng kỳ); có 323 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 22,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 5,29 tỷ USD (tăng 92,5% so với cùng kỳ); và có 1.026 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (bằng 89,1% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt trên gần 1,83 tỷ USD (tăng 74,5 so với cùng kỳ).

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 6,2 tỷ USD, chiếm 57,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đến là kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư trên 2,8 tỷ USD, chiếm 26,1% tổng vốn đầu tư đăng ký; ngành bán buôn, bán lẻ; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 667,8 triệu USD và gần 357,5 triệu USD.

Tính đến 20/4, đã có 72 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 3,1 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 35,8% so với cùng kỳ 2021; Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 1,82 tỷ USD, chiếm 16,9% tổng vốn đầu tư, tăng 53,9% so với cùng kỳ.

Với dự án Lego có quy mô lớn, tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ USD; Đan Mạch tiếp tục đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần trên 1,32 tỷ USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư.

Tuy nhiên, theo số lượng dự án, Hàn Quốc vẫn là đối tác có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn mua cổ phần nhất trong 4 tháng năm 2022 (chiếm 18,7% số dự án mới, 33,7% số lượt điều chỉnh và 37,3% số lượt góp vốn mua cổ phần).

Về địa phương, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 44 tỉnh, thành phố. Bình Dương dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,35 tỷ USD, chiếm 21,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp hơn 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2021. Bắc Ninh đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,57 tỷ USD, chiếm 14,5% tổng vốn. Thành phố Hồ Chí Minh vượt lên xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,28 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng vốn và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Về vốn thực hiện, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã giải đạt 5,92 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2021.