19:42 22/02/2022

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức không dùng hình thức thu phí thủ công kể từ 1/6

Ánh Tuyết

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan nhà nước, địa phương gương mẫu dán thẻ thu phí không dừng, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1/6...

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan nhà nước, địa phương gương mẫu dán thẻ thu phí không dừng.
Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan nhà nước, địa phương gương mẫu dán thẻ thu phí không dừng.

Ngày 22/2, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 155/CĐ-TTg về triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Công điện nêu rõ, trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai đầu tư hệ thống thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC) tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên toàn quốc theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ, thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông.

 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, đến nay số phương tiện dán thẻ định danh để sử dụng dịch vụ thu phí ETC còn thấp, đạt khoảng 50% số phương tiện trên toàn quốc. Điều này chưa phát huy tốt hiệu quả của hệ thống thu phí theo hình thức ETC.

Để phát huy hiệu quả hệ thống thu phí theo hình thức ETC, góp phần giảm ùn tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, thứ nhất, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đề nghị người đứng đầu các cơ quan và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương và địa phương chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, kể cả đối với các đơn vị trực thuộc, để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí.

"Đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 01/6/2022", công điện nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt công tác dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, lưu ý công bố số điện thoại và địa chỉ liên hệ để tạo thuận tiện cho công tác dán thẻ.

Bên cạnh đó, có giải pháp xử lý ngay các lỗi kỹ thuật của hệ thống thu phí ETC nếu phát sinh. Làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị khi để xảy ra lỗi kỹ thuật, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông”, công điện nêu rõ.

Tiếp tục khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí ETC đối với một số tuyến cao tốc tại mỗi vùng miền tại văn bản số 8544/VPCP-CN ngày 22/11/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ thu phí ETC theo đúng quy định, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công.

Bộ Giao thông vận tải theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8544/VPCP-CN ngày 22/11/2021 của Văn phòng Chính phủ và công điện này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để có biện pháp xử lý kịp thời.

 

Trên toàn quốc hiện có 113 trạm thu phí đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC). Trong đó, có 63 trạm lắp đủ 100% các làn thu phí ETC (4-8 làn). Còn hơn 144 làn thu phí chưa được lắp đặt hệ thống ETC. 

Đến hết năm 2021, mới có hơn 2,3 triệu trong tổng số gần 5 triệu phương tiện trong cả nước dán thẻ thu phí không dừng. Để hoàn thành mục tiêu tối thiểu 90% phương tiện dán thẻ thu phí không dừng trước tháng 6/2022, trong 4 tháng tới, phải hoàn thành việc dán thẻ cho khoảng 2 triệu phương tiện là điều không dễ.