12:12 18/01/2022

Rốt ráo “thúc” tiến độ thu phí không dừng, mỗi trạm BOT chỉ còn duy nhất 1 làn thu phí hỗn hợp

Anh Tú -

Đẩy nhanh tiến độ thu phí không dừng, sắp tới, mỗi trạm thu phí chỉ duy trì tối đa 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều lưu thông...

Tổng cục Đường bộ Việt Nam phấn đấu đến tháng 6/2022, ít nhất 90% ô tô dán thẻ đầu cuối để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng (ETC).
Tổng cục Đường bộ Việt Nam phấn đấu đến tháng 6/2022, ít nhất 90% ô tô dán thẻ đầu cuối để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng (ETC).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải về tiến độ dự án thu phí tự động không dừng.

Tính đến nay, trên toàn quốc có 113 trạm thu phí đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

Hệ thống dữ liệu dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 (dự án BOO1) và dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng giai đoạn 2 (dự án BOO2) được kết nối, nhờ đó, chủ phương tiện chỉ cần sử dụng 1 thẻ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua 113 trạm.

Trong đó, có 63 trạm lắp đủ 100% các làn thu phí ETC (4-8 làn). Còn hơn 144 làn thu phí chưa được lắp đặt hệ thống ETC. 

Hiện còn một số trạm trong 9 trạm chuyển từ Công ty TNHH thu phí tự động VETC đầu tư sang nhà đầu tư BOT đầu tư vận hành chưa ký phụ lục hợp đồng BOT để bổ sung hạng mục đầu tư hệ thống ETC cho các làn còn lại. Các trạm này chưa bổ sung nguồn vốn để đầu tư và chi phí dịch vụ thu phí không dừng cũng chưa bổ sung phương án tiếp nhận tài sản do Công ty VETC đầu tư để tiếp tục vận hành, bảo trì và tái đầu tư.

Ngoài ra, dự án BOO1 chưa quyết toán hạng mục thu phí tự động không dừng đã đầu tư tại các dự án này gây khó khăn cho công tác bàn giao từ Công ty VETC sang nhà đầu tư BOT để tiếp tục vận hành, bảo trì và tái đầu tư. Một số trạm do vướng mắc về ký phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí nên chưa bàn giao công tác vận hành cho Công ty VETC.

 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các địa phương tổ chức vận hành trạm thu phí theo đúng yêu cầu của Quyết định 19/2020 ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, mỗi trạm chỉ duy trì tối đa 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều lưu thông.

Để tiếp tục triển khai, hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, Tổng cục Đường bộ đang tích cực đôn đốc các nhà đầu tư BOT lắp đặt 60 làn ETC còn lại trong quý 1/2022.

Đồng thời, đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà đầu tư BOT trên địa bàn lắp đặt các làn ETC còn lại trong quý 1/2022.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, yêu cầu chủ phương tiện trên địa bàn phải dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, bảo đảm đến tháng 6/2022 đạt tối thiểu 90% phương tiện được dán thẻ để sử dụng dịch vụ ETC.

"Tổng cục cũng tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ để giải quyết các vướng mắc trong đàm phán phụ lục hợp đồng, hợp đồng dịch vụ, công tác nghiệm thu, chuyển giao công tác thu phí. Đồng thời, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chủ trì đàm phán với các nhà đầu tư BOT để ký phụ lục hợp đồng BOT và phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ", Tổng cục Đường bộ cho hay.

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải cũng thống nhất đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí tự động không dừng.

Theo đó, dự kiến từ ngày 05/5/2022 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ chỉ thu phí tự động không dừng và từ chối xe ô tô không dán thẻ ETC qua trạm thu phí.

Bên cạnh đó, xử phạt nghiêm theo quy định của Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ đối với người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng gây cản trở giao thông.

Mức phạt từ 1-2 triệu đồng đối với người điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, áp dụng với xe không gắn thẻ đầu cuối hoặc gắn thẻ đầu cuối nhưng số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả, đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức ETC tại các trạm thu phí.

Ngoài ra người thực hiện hành vi này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 - 03 tháng.

 

“Đến hết năm 2021, có hơn 2,3 triệu phương tiện dán thẻ thu phí tự động không dừng, chiếm hơn 51% số lượng phương tiện. Số lượng thẻ nạp tiền vào tài khoản để sử dụng dịch vụ đạt khoảng 65%. Lưu lượng xe sử dụng dịch vụ ETC qua trạm thu phí đạt được khoảng 40-70% lưu lượng xe qua trạm thu phí”.