17:50 14/12/2021

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dự kiến thu phí tự động không dừng hoàn toàn từ ngày 5/5/2022

Anh Tú

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất thí điểm thu phí điện tử không dừng hoàn toàn trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bắt đầu từ ngày 5/5/2022...

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dự kiến chỉ phục vụ phương tiện có đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng từ 5/5/2022 tới đây.
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dự kiến chỉ phục vụ phương tiện có đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng từ 5/5/2022 tới đây.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải đề xuất lựa chọn tuyến cao tốc để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng.

Trên cơ sở xem xét 12 tuyến cao tốc đang thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ và thống nhất giữa với Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng.

"Đây là tuyến cao tốc do Bộ Giao thông vận tải quản lý, có tuyến Quốc lộ 5 chạy song hành và cũng do VIDIFI quản lý thu phí nên có nhiều điểm thuận lợi để triển khai ngay việc áp dụng hình thức chỉ thu phí điện tử không dừng trên toàn tuyến.", Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

 

Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước 30/4/2022. Thời gian triển khai thí điểm dự kiến từ 5/5/2022.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ rõ cơ sở pháp lý triển khai thí điểm khi căn cứ vào khoản 3 Điều 5 Quyết định số 19/2020 ngày 17/6/2020 ngày Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, giao cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc duy trì mỗi trạm thu phí có 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều lưu thông. Thời điểm chuyển làn hỗn hợp sang thu phí điện tử không dừng và thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Bên cạnh đó, căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, Bộ Giao thông vận tải có đủ thẩm quyền quyết định việc chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc được lựa chọn.

Sau khi Bộ Giao thông vận tải chấp thuận sẽ triển tổ chức tuyên truyền trong thời gian 4 tháng, từ ngày 1/1- 30/4/2022. Bên cạnh đó, Tổng cục sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bố trí các điểm dán thẻ cho chủ phương tiện tại đầu vào các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong thời gian tuyên truyền và trong 3 tháng đầu thực hiện thí điểm.

Tổng cục Đường bộ cũng sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông rà soát, hoàn thiện tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đảm bảo triển khai thí điểm. Đồng thời, lên phương án chi tiết triển khai thí điểm, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và phương án xử lý.

Sau thời gian thí điểm, các đơn vị sẽ tổng kết, đánh giá và mở rộng ra các tuyến cao tốc trên cả nước, trọng tâm là các dự án thành phần cao tốc sắp hoàn thành.

Trước đó, Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về lựa chọn một số tuyến cao tốc chỉ có hình thức thu phí tự động không dừng.

Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu lựa chọn một số tuyến cao tốc tại mỗi vùng miền để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng. Theo đó, chỉ phục vụ phương tiện có đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng.