14:20 21/04/2022

Từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị DXS, Chủ tịch đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DXG

Hà Anh -

Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch DXG vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DXG, giao dịch dự kiến được thực hiện vào ngày 27/4 đến 26/5 thông qua phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn hoặc thỏa thuận...

Biểu đồ giá cổ phiếu DXG thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu DXG thời gian qua.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn.

Theo đó, ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch DXG vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DXG, giao dịch dự kiến được thực hiện vào ngày 27/4 đến 26/5 thông qua phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, tổng số cổ phiếu DXG do ông Thìn nắm giữ sẽ tăng từ 104.890.948 cổ phiếu, chiếm 17,22% vốn điều lệ lên 109.890.948 cổ phiếu, chiếm 18,04% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Trên thị trường giá cổ phiếu DXG giảm 27,33% trong vòng 1 tháng qua hiện chỉ còn 33.000 đồng/cổ phiếu, ước tính theo mức này ông Thìn có thể phải chi ra 165 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên.

Theo báo cáo tài chính thường niên 2021, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 28.000 tỷ đồng, doanh thu năm 2021 cán mốc 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.595 tỷ đồng và lợi nhuận thuộc cổ đông Công ty mẹ đạt 1.157 tỷ đồng.

Được biết, HĐQT DXG vừa có nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 từ 16/4/2022 sang 28/5/2022. Lý do thay đổi thời gian họp là để Hội đồng quản trị có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ hơn cho các tài liệu, các vấn đề có liên quan phát sinh cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Được biết, nội dung cần thời gian chuẩn bị thêm liên quan đến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD mà DXG đã công bố.

Trước đó, HĐQT DXG cũng có nghị quyết về phát hành trái phiếu chuyển đổi, giá trị 300 triệu USD cho đối tác chiến lược nước ngoài, thông tin mới dừng ở giá trị phát hành, kỳ hạn 5 năm và giá chuyển đổi không thấp hơn 62.000 đồng/cp.

Theo kế hoạch, DXG sẽ bổ sung Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua trước khi triển khai phát hành.

Đến thời điểm hiện tại, tờ trình về phương án phát hành chi tiết lô trái phiếu này, với các nội dung quan trọng như lãi suất, nguyên tắc/các điều khoản chuyển đổi, nguyên tắc xác định/điều chỉnh giá chuyển đổi (nếu có), phương án sử dụng vốn… chưa được công bố.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, DXG dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.400 tỷ đồng, tăng gần 21% so với thực hiện năm 2021. Cổ tức năm 2022 dự kiến 20%.

Đại hội sắp tới cũng sẽ thống nhất lại việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 26/06/2021. Nguyên nhân do công ty đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế cho việc huy động vốn từ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Về kế hoạch tăng vốn, DXG đã phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 100:15; chào bán 7 triệu cổ phiếu ESOP, và hiện đang hoàn tất thủ tục đưa cổ phiếu mới phát hành vào giao dịch.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được chấp thuận tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thông qua việc tạm dừng triển khai do công ty đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong dự thảo, HĐQT Đất Xanh cũng đề nghị ĐHCĐ thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nhằm đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo cam kết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. ĐHĐCĐ thường niên năm nay sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT giai đoạn 2022 – 2027.

Vừa qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã DXS-HOSE) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty của ông Lương Trí Thìn và đơn từ nhiệm thành viên HĐQT kiêm thành viên Uỷ ban Kiểm toán Hà Đức Hiếu.

Theo đơn từ nhiệm của ông Lương Trí Thìn, năm 2021, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã thực hiện tái cơ cấu sang mô hình Holdings với hệ sinh thái bất động sản khép kín gồm 5 nhóm ngành chiến lược mũi nhọn là phát triển bất động sản, dịch vụ bất động sản, xây dựng, đầu tư tài chính và công nghệ.

Trên cương vị Chủ tịch HĐQT DXG, ông Thìn mong muốn tập trung hơn nữa vào công tác định hướng chiến lược, phát triển mạnh mẽ 5 mảng ngành này trên quy mô toàn hệ thống nhằm xây dựng thương hiệu Đất Xanh ngày càng lớn mạnh, có tầm vóc và vị thế vững chắc trên thị trường, mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Với nguyện vọng trên, ông Lương Trí Thìn xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT DXS.