15:47 09/01/2023

Vi phạm quy định giao dịch với cổ đông, Tập đoàn BGI bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (mã VC7-HNX) với tổng số tiền là 210 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (mã VC7-HNX) với tổng số tiền là 210 triệu đồng.

Trong đó, VC7 bị phạt 85 triệu theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể: VC7 không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Tập đoàn BGI không công bố thông tin (công bố thông tin) theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và HNX đối với Quyết định 30/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc thanh lý tài sản cho bên liên quan - CTCP Xây dựng BGI); công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và HNX đối với các tài liệu: Giấy mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chậm 04 ngày), Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ từ 240,2 tỷ đồng lên 480,4 tỷ đồng (chậm 11 ngày), Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành (chậm 09 ngày), Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 183/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (chậm 02 ngày)).

Tiếp theo VC7 bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể: VC7 đã vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Theo Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 mà Công ty đã công bố: Trong năm 2020 và 2021, Công ty thực hiện các giao dịch với người quản lý doanh nghiệp, bên liên quan của các đối tượng này bao gồm: CTCP Xây dựng BGI, CTCP Vật liệu xây dựng BGI, Công ty TNHH IUC Hòa Bình Hill, CTCP Tập đoàn IUC, ông Hoàng Trọng Đức, ông Nguyễn Đức Hùng nhưng chưa thông qua HĐQT).

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (mã VMG-UPCoM) với số tiền là 85 triệu đồng.

Nguyên nhân là do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: Công ty không công bố thông tin đối với các tài liệu: Quyết định số 03/2022/QĐST-LĐ ngày 12/8/2022 của Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu công nhận sự thỏa thuận giữa Công ty và ông Vũ Đại Bách liên quan đến tranh chấp vụ án lao động; Quyết định số 52/QĐ-CCTHADS ngày 20/9/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vũng Tàu về việc phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty tại Ngân hàng HDBank - CN Sài Gòn; Quyết định số 53/QĐ-CCCTHADS ngày 26/9/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vũng Tàu về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty tại Ngân hàng HDBank - CN Sài Gòn.

Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 (mã VC2-HNX) bị SSC xử phạt 245 triệu đồng - trong đó, phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể: VC2 công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, Giấy mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Giấy mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Thông báo doanh nghiệp đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2022, Thông báo ngày 17/6/2021 điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) 116/2021/NQ-HĐQT ngày 04/10/2021 về kế hoạch sử dụng vốn và kế hoạch giải ngân tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2021, Cung cấp thông tin ngày 14/9/2021 về thành viên HĐQT mới.

- Phạt 60 triệu đồng do VC2 công bố thông tin không đầy đủ nội dung đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty (quản trị công ty) năm 2020, 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022, cụ thể: Theo BCTC kiểm toán năm 2020, Công ty có phát sinh giao dịch với người có liên quan bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Vina2, CTCP Điện nước và Phòng cháy chữa cháy Vina2, tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Công ty không trình bày giao dịch giữa Công ty với người có liên quan nêu trên; Công ty không trình bày thông tin về thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022).

Cuối cùng nặng nhất là 125 triệu do có hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Theo Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021: trong năm 2020, 2021, Công ty thực hiện các giao dịch với người quản lý doanh nghiệp, bên liên quan của các đối tượng này bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Vina2, CTCP Điện nước và Phòng cháy chữa cháy Vina2, CTCP Đầu tư MST, CTCP Đầu tư Bất động sản Đô Thành, CTCP Đầu tư Đức Trung, ông Nguyễn Huy Quang – Thành viên HĐQT, Nguyễn Việt Cường – Tổng Giám đốc, Đỗ Trọng Huân – Phó Tổng Giám đốc, Nguyễn Văn Chính – Phó Tổng Giám đốc, Nguyễn Thị Hoa – Vợ ông Đỗ Trọng Quỳnh – Phó chủ tịch HĐQT, tuy nhiên chưa thông qua HĐQT);  Công ty cung cấp khoản vay đối với người có liên quan của thành viên HĐQT đồng thời là cổ đông của Công ty: Trong năm 2021, Công ty cho vay 125 tỷ đồng đối với CTCP Đầu tư Bất động sản Đô Thành là bên liên quan của ông Nguyễn Đăng Gô Ganh - Thành viên HĐQT đồng thời là cổ đông của Công ty.