06:00 02/09/2021

Việt Nam muốn nâng tín nhiệm quốc gia để thu hút dòng vốn quốc tế

Trâm Anh

Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính cho rằng, cần nỗ lực cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm của quốc gia để thu hút các dòng vốn đầu tư lớn trên thế giới trong bối cảnh vốn ODA đang dần thu hẹp...

Tín nhiệm tăng, Việt Nam rộng đường tiếp cận thị trường vốn quốc tế.
Tín nhiệm tăng, Việt Nam rộng đường tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Chiều ngày 01/9, Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại, Bộ Tài chính phối hợp với ngân hàng Standard Chartered tổ chức hội thảo trực tuyến để tham vấn các chuyên gia quốc tế trong quá trình hoàn thiện Đề án “Đánh giá kết quả công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2013-2020 và đề xuất định hướng cho giai đoạn 2021-2030”. 

 
"Xếp hạng tín nhiệm quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng khi nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi dành cho Việt Nam đang giảm dần, tiến tới kết thúc. Vì vậy, để hướng tới mục tiêu cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm của quốc gia, cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa và đặt ra kế hoạch, định hướng cụ thể cho công tác điều hành, phối hợp cho trung và dài hạn".
Ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính.

Ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đánh giá, Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình, và sẽ dần phụ thuộc nhiều hơn vào vay thương mại, việc nâng bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia là thông điệp có ý nghĩa hết sức tích cực.

Một mặt, sẽ góp phần nâng cao uy tín của quốc gia. Mặt khác, gia tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư quốc tế, cả nhà đầu tư trực tiếp và gián tiếp. Với việc nâng bậc tín nhiệm, chi phí huy động vốn nước ngoài của cả Chính phủ và doanh nghiệp sẽ giảm xuống.

Để nâng cao vị thế quốc gia trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam ngày càng quan tâm, đề cao tầm quan trọng của công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia và sự cần thiết của việc cải thiện kết quả hệ số tín nhiệm quốc gia.

Để tạo điều kiện cho Chính phủ cũng như các thành phần kinh tế tư nhân tiếp cận thị trường vốn quốc tế, Việt Nam đã ký kết thỏa thuận với 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn nhất trên thế giới gồm Moody’s, S&P và Fitch. Từ năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng cao định mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia, đồng thời, ban hành Quyết định về việc cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Cùng với việc nâng cao chất lượng quan hệ hợp tác với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, những thành tựu kinh tế - xã hội nước ta đạt được trong một vài năm gần đây cũng được ghi nhận. Các biện pháp tăng thu tiết kiệm chi đã góp phần giảm bội chi.

Bên cạnh đó, các giải pháp tái cơ cấu nợ, quản lý nợ theo hướng bền vững đã góp phần tạo dư địa cho các chính sách tài khóa, hỗ trợ ứng phó với các rủi ro như thiên tai, bão lụt, dịch bệnh… Việc thực hiện hiệu quả nghiệp vụ quản lý nợ chủ động cũng được các tổ chức xếp hạng đánh giá cao, góp phần cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia, đặc biệt kể từ năm 2014 đến nay.

Giai đoạn 10 năm tới đây, theo Bộ Tài chính, các bộ, ngành cần cải thiện các yếu tố trọng tâm theo từng ngành, lĩnh vực, tác động tích cực lên hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, tạo triển vọng cho việc cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia, phù hợp với yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong trung và dài hạn.

Tháng 6 vừa qua, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được nâng mức xếp hạng tín nhiệm từ triển vọng lên tích cực kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay.

Đây là đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới như S&P, Fitch, Moody's dựa trên những chỉ báo kinh tế tích cực trong các tháng đầu năm, cũng như sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của Việt Nam trong ứng phó với dịch bệnh.

Trên thế giới, bất ổn từ đại dịch kéo theo bất ổn xã hội, suy thoái kinh tế ở hầu hết các nước. Trong năm 2020, đã có 124 lượt hạ bậc và 133 lượt hạ triển vọng trên toàn thế giới.