Video nổi bật

Chuyển đổi năng lượng gắn với phát triển điện hạt nhân

Chuyển đổi năng lượng gắn với phát triển điện hạt nhân

Ông Brett Paquin, Giám đốc Hạt nhân tại Crown Investment Corporation (CIC) của tỉnh Saskatchewan (Canada), đã chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về câu chuyện phát triển năng lượng hạt nhân ở Canada và đưa ra khuyến nghị với Việt Nam về lĩnh vực này...

eMagazine

Infographics