10:00 31/12/2010

Yêu cầu thu hồi nhà đất công dùng sai mục đích

Bảo Anh

Thủ tướng vừa chỉ đạo các địa phương phối hợp với các bộ, ngành triển khai thu hồi các cơ sở nhà đất công sử dụng sai mục đích

Tính đến cuối năm 2010, tổng số nhà đất công trên cả nước là hơn 19.000 cơ sở.
Tính đến cuối năm 2010, tổng số nhà đất công trên cả nước là hơn 19.000 cơ sở.
Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ thị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thu hồi các cơ sở nhà đất công sử dụng sai mục đích.

Ngoài yêu cầu trên, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị trên cùng các tập đoàn kinh tế khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu của nhà nước sử dụng không đúng mục đích, bỏ trống, cho mượn, cho thuê.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành phố khẩn trương kiểm tra, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng thành lập... để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố cũng cần phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan khẩn trương lập, phê duyệt phương án di dời, bồi thường hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật để di dời các hộ dân ra khỏi khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý để sử dụng đúng mục đích, đúng quy định khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính kịp thời báo cáo đối với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị thực hiện chậm trễ hoặc không nghiên túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng để có biện pháp xử lý phù hợp.

Theo thống kê của Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), tính đến cuối năm 2010, tổng số nhà đất công trên cả nước là hơn 19.000 cơ sở,  trong đó tập trung chủ yếu ở Tp.HCM (10.787 cơ sở,) và Hà Nội ( 8.268 cơ sở).

Tổng số tiền thu được từ việc bán, chuyển đổi mục đích sử dụng nhà đất công tại hai thành phố trên là hơn 17 nghìn tỷ đồng. Theo đánh giá của các bộ, ngành việc tổ chức sắp xếp, xử lý nhà đất công trong thời gian qua diễn ra chậm, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, bộ ngành vẫn còn tình trạng để lãng phí nhà đất công.