16:07 31/08/2022

12 doanh nghiệp bị HoSE nhắc nhở chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022

Hà Anh

Đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 của 12 công ty gồm: AMD, DLG, FLC, HAI, HBC, HPX, ITA, LGL, LHG, PLP, ROS và SJF...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có công văn nhắc nhở một loạt doanh nghiệp chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2022.

HOSE cho biết, căn cứ quy định tại điềm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Thời hạn công bố báo cáo tài chính bán niên: Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kế từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính.

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tố chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tố chức kiếm toán ký báo cáo soát xét nhưng tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính".

Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 của 12 công ty gồm: AMD, DLG, FLC, HAI, HBC, HPX, ITA, LGL, LHG, PLP, ROS và SJF.

Do đó, HOSE nhắc nhở và đề nghị các công ty trên khẩn trương công bố thông tin theo dứng quy định.

Mới đây, HOSE vừa bổ sung 7 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2022 là con số âm gồm: ASP của CTCP Dầu khí An Pha; BCE của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương; LEC của CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung; MHC của CTCP MHC; SBV của CTCP Siam Brothers Việt Nam; VDS của CTCP Chứng khoán Rồng Việt và VIP của CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO.

Qua đó, nâng danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ lên 66 mã.