16:54 23/08/2022

Cổ phiếu bị cắt margin, lãnh đạo L61 đăng ký bán hết cổ phiếu

Hà Anh -

HNX vừa công bố một loạt lãnh đạo của CTCP Lilama 69-1 đăng ký bán cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

Biểu đồ giá cổ phiếu L61 trong 6 tháng qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu L61 trong 6 tháng qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố một loạt lãnh đạo của CTCP Lilama 69-1 đăng ký bán cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

Cụ thể: ông Cao Đài - Phó chủ tịch HĐQT L61 đăng ký bán hết 1.168.566 cổ phiếu L61, tương ứng tỷ lệ 15,42%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 24/8 đến ngày 16/9/2022, theo phương thức thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Cao Đài sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu L61 nào.

Tương tự, từ ngày 19/8 đến ngày 16/9, ông Nguyễn Văn Đạt - Ủy viên HĐQT đăng ký bán hết 54.301 CP, chiếm 0,72%; ông Ngô Quang Hưng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 42.247 CP, chiếm 0,56%; ông Ngô Phú Phong - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 31.447 CP, chiếm 0,42%. Mục đích bán của tất cả các giao dịch trên là do nhu cầu tài chính cá nhân, phương thức thực hiện là giao dịch thoả thuận.

Mới đây, HNX đã có công văn thông báo về việc bổ sung cổ phiếu L61 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ kể từ ngày 22/8/2022.

Nguyên nhân do báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty được soát xét bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC có kết luận soát xét không phải là kết luận chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty là số âm.

Còn trên báo cáo tài chính quý 2/2022 đã soát xét, 6 tháng đầu năm nay, Lilama 69-1 ghi nhận doanh thu đạt 195,63 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế âm hơn 200 triệu đồng - trong khi cùng kỳ lãi 8,8 triệu đồng.

Trên Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 đã được soát xét bên kiểm toán có nêu ý kiến ngoại trừ.

Cụ thể: “Tại thời điểm 30/06/2022, Công ty chưa ghi nhận khoản tiền chậm nộp thuế với số tiền 3,82 tỷ đồng. Nếu Công ty ghi nhận bổ sung khoản chậm nộp này, chỉ tiêu “Lợi nhuận kế toán trước thuế” trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (mã số 50) sẽ âm đi số tiền 3,82 tỷ đồng và khoản mục “Thuế và các khoản phải nộp nhà nước” trên Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mã số 313) sẽ tăng lên số tiền tương ứng”.

Bên kiểm toán cũng lưu ý rằng, đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến BCTC giữ niên độ tại ngày 30/6/2022, công ty đang ghi nhận một số khoản nợ phải trả đã quá hạn thanh toán bao gốm thuế là 16,68 tỷ, nợ bảo hiểm là 31,28 tỷ.

Vấn đề này cùng với với các vấn đề nêu trên cho thấy dự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động kiên tục của công ty - trong khi BCTC giữa niên độ cho kỳ kế toán 1/1/2022 - 30/6/2022 của công ty vẫn được lâp trên cơ sở giải định về hoạt động liên tục.

Trên thị trường, sau những phiên giảm liên tiếp, cổ phiếu L61 đã đảo chiều hồi phục tích cực và đóng cửa phiên 23/8 tăng 6,94% lên mức 7.700 đồng/CP và tạm tính với mức thị giá này, ông Cao Đài sẽ thu được khoảng 9 tỷ đồng từ việc thoái vốn tại L61.