21:04 23/07/2019

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu

Hoài Thu

Mỹ tiếp tục chiếm lĩnh top 20 doanh nghiệp lớn nhất thế giới với 8 công ty, theo sau là Trung Quốc với ba đại diện

Trong bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu Global 500 năm 2019 của tạp chí Fortune, Trung Quốc đã vươn lên ngang bằng với Mỹ về số lượng. Cụ thể, Mỹ có 121 đại diện, trong khi Trung Quốc có 129 đại diện (bao gồm cả 10 công ty Đài Loan). 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi danh sách Global 500 được công bố vào năm 1990 và đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai, một quốc gia không phải là Mỹ dẫn đầu về số lượng trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu. 20 năm trước, Trung Quốc chỉ có 8 đại diện lọt vào danh sách này. Dù vậy, doanh thu của các công ty Trung Quốc chỉ chiếm 25,6% tổng số trong Global 500, so với 28,8% của các doanh nghiệp Mỹ. 

Xét trong top 20 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, Mỹ vẫn tiếp tục dẫn đầu với 8 công ty, so với 3 đại diện đến từ Trung Quốc. Dưới đây là 20 công ty lớn nhất thế giới tính theo doanh thu theo Global 500 năm 2019 của Fortune.

1. Walmart (Mỹ)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 1.

Ảnh: BI.

Doanh thu năm 2018: 514,4 tỷ USD - Thay đổi doanh thu so với năm trước: +2,8%

Lợi nhuận năm 2018: 6,67 tỷ USD - Thay đổi lợi nhuận so với năm trước: -32,4%

Số lượng nhân viên: 2,2 triệu người

2. Sinopec Group (Trung Quốc)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 2.

Ảnh: Fortune.

Doanh thu năm 2018: 414,64 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +26,8%

Lợi nhuận năm 2018: 5,84 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +280,1%

Số lượng nhân viên: 619.151 người

3. Royal Dutch Shell (Hà Lan)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 3.

Ảnh: FT.

Doanh thu năm 2018: 396,55 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +27,2%

Lợi nhuận năm 2018: 23,35 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +79,9%

Số lượng nhân viên: 81.000 người

4. China National Petroleum (Trung Quốc)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 4.

Ảnh: The National.

Doanh thu năm 2018: 392,97 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +20,5%

Lợi nhuận năm 2018: 2,27 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: N/A

Số lượng nhân viên: 1,38 triệu người

5. State Grid (Trung Quốc)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 5.

Ảnh: Wikipedia.

Doanh thu năm 2018: 387,05 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +10,9%

Lợi nhuận năm 2018: 8,17 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: -14,3%

Số lượng nhân viên: 917.717 người

6. Saudi Aramco (Saudi Arabia)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 6.

Ảnh: CNBC.

Doanh thu năm 2018: 355,9 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +35,3%

Lợi nhuận năm 2018: 110,97 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +46,9%

Số lượng nhân viên: 76.418 người

7. BP (Anh)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 7.

Ảnh: Business Times.

Doanh thu năm 2018: 303,73 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +24,2%

Lợi nhuận năm 2018: 9,38 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +176,9%

Số lượng nhân viên: 73.000 người

8. Exxon Mobil (Mỹ)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 8.

Ảnh: LA Times.

Doanh thu năm 2018: 290,21 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +18,8%

Lợi nhuận năm 2018: 20,84 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +5,7%

Số lượng nhân viên: 71.000 người

9. Volkswagen (Đức)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 9.

Ảnh: Fortune.

Doanh thu năm 2018: 278,34 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +7%

Lợi nhuận năm 2018: 14,32 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +9,3%

Số lượng nhân viên: 664.496 người

10. Toyota Motor (Nhật Bản)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 10.

Ảnh: Reuters.

Doanh thu năm 2018: 272,61 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +2,8%

Lợi nhuận năm 2018: 16,98 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: -24,6%

Số lượng nhân viên: 370.870 người

11. Apple (Mỹ)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 11.

Ảnh: Reuters.

Doanh thu năm 2018: 265,59 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +15,9%

Lợi nhuận năm 2018: 59,53 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +23,1%

Số lượng nhân viên: 132.000 người

12. Berkshire Hathaway (Mỹ)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 12.

Trụ sở của Berkshire Hathaway tại bang Omaha, Mỹ - Ảnh: Getty Images.

Doanh thu năm 2018: 247,83 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +2,4%

Lợi nhuận năm 2018: 4,02 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: -91,1%

Số lượng nhân viên: 389.000 người

13. Amazon.com (Mỹ)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 13.

Ảnh: Shutterstock.

Doanh thu năm 2018: 232,88 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +30,9%

Lợi nhuận năm 2018: 10,07 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +232,1%

Số lượng nhân viên: 647.500 người

14. UnitedHealth Group (Mỹ)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 14.

Ảnh: Fortune.

Doanh thu năm 2018: 226,24 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +12,5%

Lợi nhuận năm 2018: 11,98 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +13,5%

Số lượng nhân viên: 300.000 người

15. Samsung Electronics (Hàn Quốc)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 15.

Ảnh: Reuters.

Doanh thu năm 2018: 221,57 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +4,5%

Lợi nhuận năm 2018: 39,89 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +9,1%

Số lượng nhân viên: 309.630 người

16. Glencore (Thuỵ Sỹ)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 16.

Ảnh: Fortune.

Doanh thu năm 2018: 219,75 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +6,9%

Lợi nhuận năm 2018: 3,4 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: -41%

Số lượng nhân viên: 85.504 người

17. McKesson (Mỹ)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 17.

Ảnh: Shutterstock.

Doanh thu năm 2018: 214,31 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +2,9%

Lợi nhuận năm 2018: 34 triệu USD - Thay đổi so với năm trước: -49,3%

Số lượng nhân viên: 70.000 người

18. Daimler (Đức)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 18.

Ảnh: Shutterstock.

Doanh thu năm 2018: 197,51 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +6,6%

Lợi nhuận năm 2018: 8,55 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: -27,9%

Số lượng nhân viên: 298.683 người

19. CVS Health (Mỹ)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 19.

Ảnh: Medium.

Doanh thu năm 2018: 194,57 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +5,3%

Lợi nhuận năm 2018: -594 triệu USD - Thay đổi so với năm trước: -109%

Số lượng nhân viên: 295.000 người

20. Total (Pháp)

20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu - Ảnh 20.

Ảnh: Shutterstock.

Doanh thu năm 2018: 184,1 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +23,5%

Lợi nhuận năm 2018: 11,44 tỷ USD - Thay đổi so với năm trước: +32,6%

Số lượng nhân viên: 104.460 người