19:30 19/07/2021

ACB, GVR và SAB chính thức lọt rổ VN30

Thuỷ Tiên

ACB là lã cổ phiếu thứ 10 của ngành ngân hàng có mặt trong rổ chỉ số VN30...

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thay đổi thành phần các rổ chỉ số kỳ tháng 7/2021 và sẽ chính thức có hiệu lực từ 2/8/2021.

Cụ thể, giống như nhiều công ty chứng khoán dự báo trước đó, các mã cổ phiếu gồm ACB, GVR và SAB đã lọt rổ VN30 trong kỳ cơ cấu lần này. Ở chiều ngược lại, nhóm 3 cổ phiếu bị loại gồm REE, SBT và TCH.

Như vậy, riêng trong rổ VN30 đã có tới 10 mã thuộc ngành ngân hàng.

ACB, GVR và SAB chính thức lọt rổ VN30 - Ảnh 1

Với bộ chỉ số VN FinLead, HoSE đã tăng số lượng cổ phiếu trong rổ này từ con số 14 hiện tại lên 19 cổ phiếu. Trong đó, có 6 cổ phiếu được thêm mới là ACB, LPB, MSB, OCB, SSB và VIB. Ở chiều ngược lại, HCM đã bị loại khỏi rổ VNFinLead trong kỳ cơ cấu này.

ACB, GVR và SAB chính thức lọt rổ VN30 - Ảnh 2

Với bộ chỉ số VNDiamond, không có sự thay đổi nào về thành phần cổ phiếu trong kỳ cơ cấu này mà chỉ có sự thay đổi về tỷ trọng cơ cấu.

ACB, GVR và SAB chính thức lọt rổ VN30 - Ảnh 3