13:57 22/02/2023

BAF thông qua việc phát hành 900 tỷ trái phiếu cho IFC

Hà Anh -

Tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu là toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh và phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh 2...

Trại lợn của công ty.
Trại lợn của công ty.

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF-HOSE) vừa thông qua phương án phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu cho International Finance Corporation (IFC).

Trong đó, IFC sẽ đặt mua trái phiếu với tổng giá trị mua là 300 tỷ đồng; đặt mua trái phiếu chuyển đổi với giá trị 600 tỷ đồng.

Nghị quyết HĐQT của BAF
Nghị quyết HĐQT của BAF

Tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu là toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh và phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh 2.

BCTC quý 4/2022 của BAF
BCTC quý 4/2022 của BAF

Theo BCTC quý 4/2022, tính tới ngày 31/12/2022, BAF sở hữu 99,4% vốn tại CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh với giá trị đầu tư 119,28 tỷ đồng, trích lập dự phòng 0,64 tỷ đồng và sở hữu 98% tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh 2 với giá trị đầu tư gốc là 19,6 tỷ đồng, trích lập dự phòng 0,45 tỷ đồng, ghi nhận là đầu tư vào Công ty con. Như vậy, tổng vốn góp của BAF tại hai công ty con này là 138,88 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4/2022, BAF ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.158 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ (1.348 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 6,7 tỷ đồng, giảm hơn 91% so với cùng kỳ (76,66 tỷ đồng).

Luỹ kế trong năm 2022, BAF ghi nhận doanh thu đạt hơn 7.047 tỷ đồng, giảm hơn 32% so với cùng kỳ (10.434 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 293 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước (322 tỷ đồng).

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty vượt kế hoạch doanh thu nhưng mới chỉ được 72,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của BAF ghi nhận 4.909 tỷ đồng giảm nhẹ so với đầu kỳ chủ yếu đến từ việc thu hồi các khoản phải thu. Các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh 46% chỉ còn 1.453 tỷ đồng khi BAF tích cực thu hồi công nợ, dồn các nguồn lực để khởi công thêm các trang trại hiện đại cùng mở rộng kênh phân phối. Hàng tồn kho ghi nhận 875 tỷ đồng giảm 20% so với đầu kỳ; Tài sản cố định ghi nhận 1.096 tỷ đồng tăng 103% khi BAF đưa vào vận hành một loạt các trang trại hiện đại trong năm vừa qua. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng ghi nhận 976 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho việc tăng quy mô đàn và phát triển chuồng trại và hệ thống phân phối.

Tính đến hiện tại, BAF đang phát triển và vận hành 23 trang trại hiện đại khép kín áp dụng công nghệ Châu Âu, tăng hơn 53% so với cùng kỳ, góp phần thúc đẩy việc gia tăng của tổng đàn. Bên cạnh đó, liên tiếp mở rộng chuỗi phân phối với hơn 60 cửa hàng Siba Food và gần 300 Meat Shop trải dài khắp nước và đưa sản phẩm “Heo Ăn Chay” chất lượng đến tận tay người tiêu dùng. Nhờ đó, sản lượng heo bán ra trong năm 2022 lên đến gần 336.000 con tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ.