13:50 22/09/2021

Bảo hiểm y tế chi gần 1.400 tỷ khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên trong 7 tháng

Phúc Minh

Trong 7 tháng năm 2021, số lượng học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là hơn 2 triệu bệnh nhân với trên 3,6 triệu lượt khám chữa bệnh, chi phí được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả là 1.398,31 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), việc thực hiện chính sách BHYT cho mọi người dân, trong đó có một bộ phận chiếm tỷ lệ lớn là học sinh, sinh viên đã được được quy định thống nhất, mang tính bắt buộc, được xem là nền tảng quan trọng trong thực hiện BHYT toàn dân.

HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ TIẾP TỤC TĂNG

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết những năm gần đây, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT ở nước ta tăng dần qua các năm. Năm học 2018-2019, cả nước có khoảng hơn 17,4 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 94,2%) thì đến năm học 2019-2020, cả nước có hơn 17,7 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 95,2%), tăng 1% so với năm học 2018-2019.

Năm học 2020-2021, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng số học sinh, sinh viên tham gia BHYT là hơn 18 triệu, tăng 1,6% so với năm học 2019-2020. Trong đó, có hơn 14,5 triệu tham gia theo nhóm học sinh, sinh viên và 3,5 triệu tham gia theo nhóm khác (như hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân lực lượng vũ trang...).

Nhiều địa phương học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt tỷ lệ cao như: Hà Giang, Hải Dương, Ninh Bình, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nam, Tuyên Quang…

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ học sinh, sinh viên chưa nhận thức được đầy đủ về quyền lợi của chính sách nên chưa tham gia (chủ yếu là nhóm học sinh, sinh viên từ năm thứ 2 trở lên của các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề). Điều này khiến các em bị thiệt thòi khi không được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe từ chính sách BHYT.

Từ đầu năm 2021 đến nay, người tham gia BHYT, trong đó có hơn 18 triệu học sinh, sinh viên được thụ hưởng nhiều chính sách mới. Nổi bật là chính sách thông tuyến tỉnh trong điều trị nội trú đối với khám chữa bệnh BHYT được triển khai trên quy mô toàn quốc từ ngày 1/1/2021, giúp một số trường hợp tham gia BHYT điều trị trái tuyến vẫn được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú như đúng tuyến.

Ngoài ra, từ tháng 6/2021, có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”, thay cho thẻ BHYT bằng giấy khi đi thủ tục khám chữa bệnh, giúp người tham gia BHYT tiết kiệm thời gian khi đi khám chữa bệnh, đặc biệt không lo mất, hay hỏng thẻ BHYT giấy.

CHI TRẢ KỊP THỜI CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH 

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong năm 2020 và 7 tháng đầu năm 2021, quỹ BHYT đã thực hiện chi trả kịp thời chi phí khám chữa bệnh BHYT cho nhóm học sinh, sinh viên.

Cụ thể, trong năm 2020, số lượng học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh BHYT là 3.331.645 bệnh nhân với 6.863.366 lượt khám chữa bệnh, chi phí khám chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả là 2.296,11 tỷ đồng.

Nhóm học sinh, sinh viên có chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lớn gồm: từ 100-200 triệu đồng có 193 bệnh nhân/1.545 lượt, với chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 26,25 tỷ đồng; từ 200-500 triệu đồng, có 56 bệnh nhân/390 lượt khám với chi phí 16,47 tỷ đồng; từ trên 500 triệu đồng trở lên có 10 bệnh nhân/30 lượt khám, với chi phí 6,05 tỷ đồng.

Riêng trong 7 tháng năm 2021, số lượng học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 2.089.713 bệnh nhân với 3.622.994 lượt khám chữa bệnh, chi phí là 1.398,31 tỷ đồng (trong đó: khám chữa bệnh ngoại trú là 1.793.594 bệnh nhân/3.281.459 lượt với chi phí 524,87 tỷ đồng; điều trị nội trú là 296.119 bệnh nhân/341.535 lượt với chi phí 873,44 tỷ đồng).

Nhóm học sinh, sinh viên có chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 100-200 triệu đồng có 4 bệnh nhân/13 lượt khám, với chi phí 442 triệu đồng; từ trên 200 triệu đồng có 1 bệnh nhân với chi phí 523 triệu đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay thẻ BHYT càng thể hiện rõ vai trò đảm bảo chăm sóc sức khỏe và các quyền lợi khám chữa bệnh chính đáng của học sinh, sinh viên, giúp các em học sinh, sinh viên không may ốm đau, bệnh tật có cơ hội được khám chữa bệnh, được khỏe mạnh và sớm quay trở lại trường học.

Năm học 2021-2022, trong bối cảnh với dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19, công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên tiếp tục được triển khai quyết liệt, phấn đấu để tất cả học sinh, sinh viên tham gia BHYT và được thụ hưởng các quyền lợi và lợi ích chính đáng từ chính sách BHYT.