19:23 11/08/2021

Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%

Nhật Dương -

Trong năm học 2020-2021, toàn quốc đã có khoảng hơn 18 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 97%...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, năm học 2020-2021, toàn quốc đã có khoảng hơn 18 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 97%, tăng 1,6% so với năm học 2019-2020.

Trong đó có hơn 14,5 triệu tham gia theo diện học sinh, sinh viên và 3,5 triệu tham gia theo nhóm khác.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhằm triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022, phấn đấu đạt 100% học sinh sinh viên tham gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai công tác này.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương chủ động tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 trên địa bàn.

Đồng thời, quan tâm huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, nhất là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc ít người.

Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội các địa phương cần phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hằng quý sơ kết, đánh giá và hướng dẫn triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022.

Trong đó, giao chỉ tiêu cho từng cơ sở giáo dục, gắn kết quả việc hoàn thành chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế của các nhà trường vào tiêu chí thi đua, khen thưởng hằng năm.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu các tỉnh cần chủ động phối hợp với các nhà trường hướng dẫn lập và gửi danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo hình thức giao dịch điện tử. Phân công cán bộ kịp thời xét duyệt hồ sơ để cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên đầu cấp và gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với các nhóm tham gia còn lại.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo quy định.