19:09 30/08/2021

Cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin

Nhật Dương -

Người tham gia bảo hiểm y tế có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID thay cho thẻ giấy để đi khám chữa bệnh ở bất kỳ đâu…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin.

Theo đó, người dân tham gia bảo hiểm y tế khi đi công tác, học tập, du lịch… ở địa phương khác bị mất thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ  bị rách, nát, hỏng… có nhu cầu cấp lại, đổi thẻ (không thay đổi thông tin) để khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị di động thông minh cài đặt ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số”.

Đồng thời, sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng này để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, không thực hiện cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Trường hợp người dân tham gia bảo hiểm y tế không sử dụng thiết bị di động thông minh, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế giấy theo mẫu thẻ bảo hiểm y tế ban hành tại Quyết định số 1666/QĐ-BHXH. Thời hạn giải quyết trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trước đó, tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, BHXH Việt Nam quy định: bảo hiểm xã hội huyện, tỉnh nào thì có thẩm quyền cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế đối với thẻ không thay đổi thông tin ở huyện, tỉnh đó.

Nay theo Quyết định số 811/QĐ-BHXH ngày 16/8/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội huyện, tỉnh có thẩm quyền cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế mà không thay đổi thông tin theo mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới cho người tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, tỉnh khác.

Như vậy, hiện nay, người tham gia bảo hiểm y tế có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy để đi khám chữa bệnh ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào mà không phải lo trì hoãn việc khám chữa bệnh khi không may thẻ bảo hiểm y tế bị hỏng hoặc mất như thẻ giấy trước đây.

Trong trường hợp, nếu mất, hỏng thẻ bảo hiểm y tế giấy mà không sử dụng điện thoại thông minh, người tham gia bảo hiểm y tế có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để làm thủ tục đổi lại thẻ (không thay đổi thông tin), không phân biệt địa bàn.