15:58 23/05/2023

Bình Dương chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Mộc Minh -

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Chỉ thị số 10 về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu từng thành viên của Tổ chỉ đạo rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án bất động sản để giải quyết ngay các nội dung thuộc thẩm quyền...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, thị trường bất động sản và hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên phạm vi cả nước nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng.

Trong đó, có nguyên nhân do thủ tục pháp lý đầu tư đự án nhà ở, bất động sản còn chồng chéo, vướng mắc dẫn đến thời gian thủ tục kéo dài, ảnh hưởng đến tính hiệu quả của dự án đầu tư.

Về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị còn vênh nhau khi xem xét chủ trương đầu tư, do thời điểm lập quy hoạch đã lâu, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương, thủ tục điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp giữa quy hoạch cấp thấp và quy hoạch cấp cao hơn cần nhiều thời gian, nhiều bước nên không kịp thời thu hút đầu tư.

Nhiều dự án không triển khai được do vướng quy định về phương pháp xác định giá thị trường, cơ chế và thủ tục xác định giá đất hiện nay còn mất nhiều thời gian; một số dự án nhà ở, bất động sản chậm triển khai kéo dài do vướng thủ tục pháp lý (điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, năng lực của nhà đầu tư...) gây lãng phí nguồn lực đất đai, tài chính và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương và nguy cơ rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, việc khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, quỹ đầu tư, năng lực của nhà đầu tư… đã ảnh hưởng rất lớn đến thanh khoản của doanh nghiệp bất động sản người mua và thị trường.

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ thị Tổ chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản (Tổ chỉ đạo được thành lập tại Quyết định số 241 ngày 13/02/2023).

Theo đó, từng thành viên của Tổ chỉ đạo rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án bất động sản để giải quyết, tháo gỡ ngay các nội dung thuộc thẩm quyền; rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, gây cản trở trong quá trình triển khai dự án bất động sản thuộc lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai có kết quả Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Trung ương, Đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Chủ trì xác định các khu vực ưu tiên đầu tư theo chương trình - kế hoạch phát triển nhà ở cho các giai đoạn, đảm bảo cân bằng cung - cầu đối với thị trường nhà ở, bất động sản; hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền làm cơ sở thu hút đầu tư.

Tổng hợp số liệu báo cáo của các địa phương, rà soát các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản đang triển khai trên địa bàn tỉnh; đánh giá nguyên nhân, các vướng mắc pháp lý đối với từng dự án cụ thể đã được chấp thuận chủ trương nhưng chưa hoặc chậm triển khai, để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất tháo gỡ trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Đối với những vướng mắc mang tính chất liên ngành, tổng hợp báo cáo Tổ chỉ đạo để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản, nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng.

Đồng thời, tập trung lập quy hoạch các khu vực phát triển đô thị, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt, trong đó, chú trọng kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại phù hợp với từng đối tượng có nhu cầu nhà ở…

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản trên địa bàn; làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để kịp thời xử lý đối với từng dự án, đề xuất cụ thể những giải pháp…

Các doanh nghiệp bất động sản tích cực, chủ động tái cơ cấu lại phân khúc sản phẩm, giá cả, thời hạn và phương thức thanh toán… phù hợp, khả thi, thuận lợi cho khách hàng, người dân, nhất là những đối tượng có nhu cầu thật sự.

Đồng thời, tích cực, chủ động, tập trung nguồn lực phối hợp, triển khai thực hiện theo các quy định pháp luật và hướng dẫn của các Sở, ngành, địa phương đối với dự án bất động sản đang gặp khó khăn, vướng mắc.