12:52 03/05/2022

Các "đại gia" công nghệ Mỹ kiếm doanh thu trăm tỷ USD như thế nào?

Đức Anh -

Dưới đây là chi tiết doanh thu của 5 hãng công nghệ lớn nhất tại Mỹ...

Năm 20221, 5 hãng công nghệ lớn nhất tại Mỹ (Big Tech) - gồm Apple, Amazon, Alphabet (công ty mẹ Google), Meta (công ty mẹ Facebook) và Microsoft - tạo ra tổng doanh thu 1.400 tỷ USD. Con số này tăng 27% so với năm trước. 

Nguồn: Visual Capitalist
Nguồn: Visual Capitalist