Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư - Ảnh 1
Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư - Ảnh 2
Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư - Ảnh 3
Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư - Ảnh 4
Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư - Ảnh 5

VnEconomy 03/11/2022 07:00