11:35 27/04/2021

Chậm báo cáo sau khi bán cổ phiếu, Phó tổng giám đốc VNG bị phạt tiền

Hà Anh -

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa có quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán vàthij trường chứng đối với ông Nguyễn Vũ Hoàng An - Phó tổng giám đốc CTCP Du lịch Thành Thành Công (mã VNG-HOSE)...

Sơ đồ giá cổ phiếu VNG từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu VNG từ đầu năm 2021.

Theo đó, ông Nguyễn Vũ Hoàng An bị phạt 15 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm c Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Do ông Nguyễn Vũ Hoàng An công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: ông Nguyễn Vũ Hoàng An đăng ký bán 47.710 cổ phiếu VNG trong thời gian từ ngày 11/1/2021 đến ngày 9/2/2021.

Tuy nhiên đến ngày 2/3/2021, HOSE mới nhận được bản công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch của ông Nguyễn Vũ Hoàng An.

Mới đây, ông Nguyễn Vũ Hoàng An thông báo đã bán thành công 47.700 cổ phiếu VNG theo phương thức khớp lệnh, thời gian giao dịch từ ngày 5/4 đến ngày 14/4, số cổ phiếu nắm giữ còn 10 cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Lãi sau kiểm toán của VNG đạt hơn 20,7 tỷ tăng so với số liệu trước kiểm toán là 19,046 tỷ, nguyên nhân là do điều chỉnh giảm chi phí hoạt động dãn đến lợi nhuận tăng.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế của VNG giảm 45% so với cùng kỳ từ 37,3 tỷ xuống còn hơn 20,7 tỷ đồng, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 làm doanh thu hoạt động giảm gần 50% so với năm trước 2019.