10:58 27/04/2021

Lãi tăng 60%, PTB sẽ chia hết cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu

N.Anh -

Công ty Cổ phần Phú Tài (mã PTB-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Sơ đồ giá cổ phiếu PTB từ đầu năm 2021 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu PTB từ đầu năm 2021 đến nay.

Theo đó, PTB dự kiến dùng toàn bộ 2.540.260 cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu (theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua ngày 17/4/2021) theo tỷ lệ 5,51% (100 cổ phiếu sẽ nhận thêm được 5,51 cổ phiếu)

Thặng dư vốn cổ phần theo BCTC đã kiểm toán năm 2020 là hơn 162 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu được chia mới sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và thời gian dự kiến sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trước đó, PTB công bố doanh thu hợp nhất đạt 1.408,3 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 123,4 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lĩnh vực đóng góp đà tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất là lĩnh vực gỗ tăng 114% lên 63,46 tỷ đồng; tiếp đến là lĩnh vực đá đóng góp tăng trưởng 12% so với cùng kỳ lên 52,8 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty cũng công bố ước tính kết quả kinh trong 6 tháng đầu năm với doanh thu thuần của công ty mẹ đạt 2.018 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận đạt 214 tỷ đồng, tăng 44% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 20201 hợp nhất đạt 3.151 tỷ đồng, tăng 22% và lợi nhuận đạt 284 tỷ, tăng 54% so với 6 tháng năm 2020 - trong đó, lợi nhuận ngành gỗ tăng 73% đạt 143 tỷ đồng, lợi nhuận ngành đá tăng 18% đạt 128 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, công ty đang ghi nhận số cổ phiếu quỹ đạt hơn 138,56 tỷ đồng - trong khi, hồi đầu năm, số cổ phiếu quỹ này có trị giá gần 83 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu PTB giảm 800 đồng, tương ứng giảm gần 1% về 81.000 đồng/cổ phiếu.