15:25 05/03/2021

Chủ tịch SSI muốn chuyển hết cổ phần SSI và PAN sang công ty riêng

Hà Anh

Bên nhận các cổ phiếu trên là Công ty TNHH Đầu tư NDH – do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ sở hữu và cũng là Chủ tịch công ty

Sơ đồ giá cổ phiếu SSI.
Sơ đồ giá cổ phiếu SSI.

Ông Nguyễn Duy Hưng và Công ty TNHH Đầu tư NDH thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của SSI đăng ký chuyển gần 6,92 triệu cổ phiếu SSI sang công ty TNHH do mình sở hữu vốn 100% cá nhân để thuận tiện quản ký tài sản.

Đồng thời, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của PAN cũng chuyển 4.025.875 cổ phiếu PAN sang công ty TNHH do mình sở hữu vốn 100% cá nhân để thuận tiện quản ký tài sản.

Bên nhận các cổ phiếu trên là Công ty TNHH Đầu tư NDH – do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ sở hữu và cũng là Chủ tịch công ty.

Đối với Chứng khoán SSI, hiện ông Nguyễn duy Hưng đang nắm giữ 10.209.044 cổ phiếu, chiếm 1,693%; Còn đầu tư NDH đang nắm giữ 55.905.883 cổ phiếu, chiếm 9,272%. Như vậy, ông Hưng và công ty riêng sở hữu tổng cộng 66,1 triệu cổ phiếu SSI.

Đối với Tập đoàn PAN, hiện ông Nguyễn Duy Hưng đang nắm giữ 5.251.875 cổ phiếu, chiếm 2,43% và Đầu tư NDH nắm giữ 19.803.052 cổ phiếu, chiếm 9,153%. Tổng cộng ông Hưng và công ty riêng sở hữu hơn 5 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSI đang được giao dịch quanh mức 33.450 đồng/cổ phiếu, còn PAN có giá khoảng 26.800 đồng/ cổ phiếu. Ước tính, giá trị giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu SSI là khoảng 230 tỷ đồng và PAN là gần 108 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị số cổ phiếu ông Hưng muốn chuyển cho công ty riêng lần này là khoảng 338 tỷ đồng.