16:20 05/08/2022

Cổ phiếu ROS chính thức bị đình chỉ giao dịch từ 12/8 tới

Hà Anh

Theo HOSE, nguyên nhân khiến cổ phiếu ROS rơi vào diện đình chỉ giao dịch do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch trước đó.

Biểu đồ giá cổ phiếu ROS thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu ROS thời gian qua.

Ngày 5/8, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã chính thức có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã ROS-HOSE) từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12/8/2022.

Theo HOSE, nguyên nhân khiến cổ phiếu ROS rơi vào diện đình chỉ giao dịch do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch trước đó.

Trước đó, HOSE thông báo về việc xem xét đình chỉ giao dịch với cổ phiếu ROS của với lý do chậm công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 theo quy định.

Cụ thể, theo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, căn cứ quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 14 Thông tư 96 ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khoán: Tổ chức niêm yết cổ phiếu công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý...

Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý 2/2022 của ROS và HOSE nhắc nhở và đề nghị công ty khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định.

Ngoài ra, cổ phiếu ROS cũng đang ở trong diện hạn chế giao dịch theo uyết định 344/QĐ-SGDHCM ngày 25/5/2022 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, hoặc báo cáo tài chính bán niên đã soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 14 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu ROS của FLC Faros đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị đình chỉ. HOSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu ROS vào đình chỉ giao dịch theo quy định.