15:40 24/05/2022

Cổ phiếu ROS bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, từ ngày 30/5

Hà Anh -

HOSE chuyển cổ phiếu ROS từ diện cảnh báo sang diện bị kiểm soát, kể từ ngày 30/5/2022 do tổ chức này chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định...

Sơ đồ giá cổ phiếu ROS thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu ROS thời gian qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) quyết định về việc chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 30/05/2022.

Theo đó, HOSE chuyển cổ phiếu ROS từ diện cảnh báo sang diện bị kiểm soát, kể từ ngày 30/5/2022 do tổ chức này chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm G khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cũng từ ngày 30/5, HOSE và HNX công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu ROS thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index và loại bỏ cổ phiếu ROS thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index do cổ phiếu này bị đưa từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát theo Quyết định số 331/QĐ-SGDHCM ngày 23/05/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

Theo HOSE, sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.

Trước đó, ngày 21/04/2022, công ty đã nhận được quyết định của HOSE về việc đưa cố phiếu ROS vào diện cảnh báo do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Công ty cho biết, nguyên nhân công ty chậm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính do hiện nay báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 chưa phát hành là do Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt hiện đang là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Faros. Tuy nhiên, ngày 30/03/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBCK về việc đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đon vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt. Vì vậy, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Faros đến nay chưa được phát hành và công bố thông tin đúng thời hạn quy định.

Hiện nay, Công ty Faros đang gấp rút tìm kiếm đon vị kiểm toán mới trong danh mục đơn vị kiểm toán được ủy ban Chúng khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Bên cạnh đó, Công ty Faros chưa phát hành được báo cáo tài chính năm 2021 dẫn đến việc Công ty chậm công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2021 do trong nội dung báo cáo thường niên đính kèm báo cáo tài chính. Công ty sẽ tiến hành công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2021 ngay sau khi công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021

Mới đây, ROS cũng vừa có văn bản xin gia hạn báo cáo tài chính quý 1/2022 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với lý do trên bảo cáo tài chính phải có chữ ký của người đại diện pháp luật. Hiện tại, Công ty chưa thể phát hành báo cáo tài chính quý 1/2022 và năm 2021 theo đúng thời hạn do chưa được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi.

Ngày 22/04/2022, ROS đã nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Hương Trần Kiều Dung sang bà Nguyễn Bình Phương - tân Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật sau khi bà Hương Thị Kiều Dung bị khởi tố do liên quan đến hành vi “thao túng thị trường chứng khoán”.