22:04 02/08/2022

ROS bị đình chỉ giao dịch do vi phạm quy định chứng khoán, giá cổ phiếu vẫn kịch trần

Khánh Linh

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa phát đi thông báo về việc xem xét đình chỉ giao dịch với cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng FLC Faros với lý do chậm công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 theo quy định.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa phát đi thông báo về việc xem xét đình chỉ giao dịch với cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng FLC Faros (FLC Faros) với lý do chậm công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 theo quy định.

Cụ thể, theo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, căn cứ quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 14 Thông tư 96 ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khoán: Tổ chức niêm yết cổ phiếu công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý...

Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý 2/2022 của FLC Faros, HOSE nhắc nhở và đề nghị công ty khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định.

Ngoài ra, cổ phiếu ROS của FLC Faros cũng đang ở trong diện hạn chế giao dịch theo uyết định 344/QĐ-SGDHCM ngày 25/5/2022 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, hoặc báo cáo tài chính bán niên đã soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 14 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu ROS của FLC Faros đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị đình chỉ. HOSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu ROS vào đình chỉ giao dịch theo quy định.

Diễn biến cổ phiếu ROS. 
Diễn biến cổ phiếu ROS. 

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu họ FLC hôm nay đồng loạt tăng kịch trần như FLC, ROS, HAI, AMD hay KLF cũng tăng gần hết biên độ sau khi những thông tin liên quan đến ban điều hành rò rỉ trên thị trường.