Dân sinh

Đăng kiểm xe cơ giới: Những quy định mới và những lỗi cần tránh để không bị đình chỉ

Nghị định số 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 8/6, nổi bật là cho phép đơn vị đăng kiểm và nhân lực của công an và quân đội hỗ trợ kiểm định xe cơ giới. Nghị định số 30 cũng quy định rõ ràng về cơ cấu tổ chức, nhân lực các đơn vị cũng như những lỗi vi phạm sẽ bị đình chỉ 1 hoặc 3 tháng...