17:37 05/08/2021

Điểm danh những thương vụ niêm yết tỷ USD từ đầu năm

Đức Anh -

Định giá doanh nghiệp bình quân của các thương vụ niêm yết từ đầu năm 2021 đến nay là 5 tỷ USD, trong đó lớn nhất là IPO của ứng dụng gọi xe Trung Quốc Didi với định giá 86 tỷ USD...

Nguồn: Crunchbase/Visual Capitalist
Nguồn: Crunchbase/Visual Capitalist