22:22 09/10/2022

Đồng loạt lùi thời gian lựa chọn nhà thầu tại 4 gói thầu thuộc dự án cầu Rạch Miễu 2

Anh Tú

Bốn gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đồng loạt lùi thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu sang quý 4 năm nay...

Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre được đầu tư gần 5.200 tỷ đồng.
Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre được đầu tư gần 5.200 tỷ đồng.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định 1306 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Cụ thể, có 4 gói thầu của dự án được điều chỉnh, gồm: XL-02, XL-03, TV-10, BH-02.

Một là, đối với gói thầu XL-02 có dự toán 1.256,8 tỷ đồng: xây dựng cầu dây văng Rạch Miễu 2 (phạm vi giữa 2 trụ neo) Km5+913 - Km6+423, bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và đảm bảo an toàn giao thông thủy cầu Rạch Miễu 2, theo kế hoạch phê duyệt ban đầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu ban đầu là quý 3/2022, thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng.

Tại quyết định này, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được điều chỉnh sang quý 4/2022, thời gian thực hiện hợp đồng là 1.080 ngày.

Hai là, gói thầu XL-03 với dự toán 645,1 tỷ đồng: xây dựng nhịp dẫn và đường đầu cầu Rạch Miễu 2, Km5+080 - Km5+913 và Km6+423 - Km7+260, bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu ban đầu là quý 3/2022, thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng. Sau đó được điều chỉnh sang quý 4/2022, thời gian thực hiện hợp đồng là 900 ngày.

Ba là, hai gói thầu TV-10 (tư vấn giám sát thi công gói thầu XL02, XL03) và gói thầu BH-02 (bảo hiểm công trình xây dựng gói thầu XL02 và XL03) đều có thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý 3/2022 cũng được điều chỉnh sang quý 4/2022.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt điều chỉnh để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận lưu ý các nội dung nêu tại báo cáo thẩm định 305 ngày 27/9/2022 của Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, nay là Cục Quản lý đầu tư xây dựng.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cần thực hiện trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu tuân thủ Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014 và các quy định khác có liên quan; đảm bảo lựa chọn nhà thầu đáp ứng điều kiện năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

có tổng chiều dài khoảng 17,6km vượt sông Tiền, nối Tiền Giang với Bến Tre. Cầu Rạch Miễu 2 được xây dựng cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4km về phía thượng lưu với tổng mức đầu tư 5.175 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h. Dự án do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm đại diện chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025.

 

Dự án Cầu Rạch Miễu 2 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021. Cuối tháng 3, hai tỉnh Bến Tre, Tiền Giang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2, cây cầu thứ 2 có quy mô lớn bắc qua sông Tiền nối Tiền Giang - Bến Tre với tổng chiều dài khoảng 17,6km 

Cầu Rạch Miễu 2 được xây dựng cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4km về phía thượng lưu với tổng mức đầu tư 5.175 tỷ đồng được đầu tư bằng ngân sách trung ương, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h. Dự án do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm đại diện chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025.