18:13 15/04/2022

Khẩn trương lựa chọn nhà thầu xây cầu Rạch Miễu 2

Anh Tú -

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đẩy nhanh tuyển chọn nhà thầu 4 gói thầu xây lắp tại dự án xây cầu Rạch Miễu 2, nghiêm cấm các hành vi thông thầu. Với 2 gói thầu đang thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết...

Phối cảnh cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre gần 5.200 tỷ đồng.
Phối cảnh cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre gần 5.200 tỷ đồng.

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 3603 gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Dự án được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021. Cuối tháng 3, hai tỉnh Bến Tre, Tiền Giang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2, cây cầu thứ 2 có quy mô lớn bắc qua sông Tiền nối Tiền Giang - Bến Tre. 

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 17,6km, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h được đầu tư bằng ngân sách trung ương với tổng kinh phí trên 5.175 tỷ đồng.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, đến nay, 2/6 gói thầu xây lắp XL-01 và XL-05 đang triển khai thi công. Hiện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đang đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật 2 gói thầu xây lắp XL-04 và XL-06 được mở thầu ngày 24/3. Còn lại 2 gói thầu cầu dẫn và cầu chính dây văng XL-02, XL-03 đang trong quá trình lập thiết kế kỹ thuật và dự toán.

Để triển khai dự án đảm bảo yêu cầu về chất lượng, đáp ứng tiến độ hoàn thành đúng kế hoạch và việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

"Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tiếp tục bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong tháng 4/2022, đáp ứng tiến độ thi công xây dựng", Bộ Giao thông vận tải lưu ý.

Về công tác quản lý chất lượng, tiến độ và việc lựa chọn nhà thầu, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu với tư vấn thiết kế, khẩn trương thực hiện công tác khảo sát, thiết kế đảm bảo phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán gói thầu cầu chính dây văng vào tháng 8/2022 để tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, đáp ứng tiến độ triển khai thi công vào đầu quý 4/2022. 

Đối với nhà thầu thi công, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết kèm theo kế hoạch huy động nhân lực, máy móc, thiết bị thi công, trình tư vấn giám sát xem xét, Ban Quản lý dự án chấp thuận làm cơ sở kiểm soát tiến độ.

"Tiến độ chi tiết phải khả thi, thực tế, phù hợp thời tiết khu vực. Nhà thầu huy động đầy đủ, kịp thời nhân lực, thiết bị, vật liệu và triển khai thi công theo tiến độ thi công chi tiết được chấp thuận", Bộ Giao thông vận tải lưu ý.

Đối với tư vấn giám sát, thường xuyên kiểm tra công tác quản lý chất lượng như vật liệu đầu vào, quản lý chất lượng nội bộ, quy trình thi công, kiện toàn các phòng thí nghiệm hiện trường, tiến độ, bảo vệ môi trường, an toàn lao động của nhà thầu. Đồng thời, chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công.

 

"Nghiêm cấm các hành vi cản trở, thông thầu, không đảm bảo công bằng, minh bạch, tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu và các hành vi bị cấm khác trong đấu thầu theo quy định. Tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý dự án, phòng ngừa tiêu cực", Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh.

Về công tác lựa chọn nhà thầu, Bộ Giao thông vận tải lưu ý, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc hoàn thiện, phát hành hồ sơ mời thầu đúng với nội dung được phê duyệt. Tiên lượng mời thầu phải đảm bảo chính xác, hợp lý, phù hợp hồ sơ thiết kế, dự toán và chỉ dẫn kỹ thuật. Đăng tải thông tin đấu thầu đầy đủ, đúng quy định.

"Đảm bảo các nhà thầu được tiếp cận hồ sơ mời thầu nhanh chóng, thuận lợi, kịp thời; hướng dẫn nhà thầu thăm hiện trường, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi những nội dung hồ sơ mời thầu nhà thầu cần làm rõ", Bộ Giao thông vận tải đề nghị.

Với công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chịu trách nhiệm trước Bộ Giao thông vận tải trong việc tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung thương thảo và ký kết hợp đồng. Đặc biệt, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật đối với những tồn tại, chậm trễ, sai sót, sai phạm (nếu có) thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia trong suốt quá trình lựa chọn nhà thầu.

Với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông vận tải đề nghị rà soát, kiện toàn bộ máy điều hành của Ban tại hiện trường đảm bảo đáp ứng năng lực quản lý, điều hành dự án; kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh, thực hiện việc nghiệm thu, thanh toán kịp thời, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu nhà thầu lập, cam kết kế hoạch giải ngân hàng tháng để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tổ chức triển khai các nội dung công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng nội dung hợp đồng ký kết; tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện thường xuyên, đột xuất làm cơ sở xử lý trong trường hợp nhà thầu vi phạm điều khoản hợp đồng.