19:21 12/07/2010

Dragon Capital đạt được đồng thuận về con đường phía trước

Minh Đức

“Đại hội cổ đông thường niên quỹ VEIL và VGF ngày 12/7 khẳng định niềm tin vào Việt Nam và Công ty Dragon Capital”

Thông cáo của Dragon Capital cuối chiều 12/7.
Thông cáo của Dragon Capital cuối chiều 12/7.
“Đại hội cổ đông thường niên quỹ VEIL và VGF ngày 12/7 tại Tp.HCM khẳng định niềm tin vào Việt Nam và Công ty Dragon Capital”.

Đây là thông điệp được Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital nhấn mạnh trong thông cáo gửi đi cuối chiều 12/7, sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên quỹ VEIL (Vietnam Enterprise Investments Limited) và quỹ VGF (Vietnam Growth Fund), hai trong số các quỹ đầu tư do Dragon Capital quản lý.

Thông cáo cho biết, đại hội lần này được sự thu hút và quan tâm đặc biệt từ phía các cổ đông của hai quỹ với tỷ lệ phiếu ủy nhiệm đăng ký tham gia biểu quyết cao, lên đến 66% cho VEIL và 66,8% với VGF. Với tỷ lệ ủng hộ 83,24%, quỹ VEIL sẽ tiếp tục hoạt động tại Việt Nam.

Tất cả các nghị quyết tại cuộc họp đã được thông qua theo tinh thần của các khuyến nghị của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả khuyến nghị với các cổ đông về việc phủ quyết vấn đề thanh lý quỹ.

Ông Richard Mc.Kegney, Chủ tịch Hội đồng Quản trị quỹ VEIL, nói: “Việc biểu quyết tiếp tục hoạt động của quỹ đã được nêu rõ trong điều lệ tại thời điểm quỹ bắt đầu hoạt động vào 1995. Điều lệ quỹ đã có trước khi thị trường chứng khoán Việt Nam được thành lập. Cuộc họp đại hội cổ đông thường niên này chính là lúc mà các cổ đông của quỹ đã thể hiện quan điểm và đạt được sự đồng thuận cao tiếp tục con đường phía trước”.

Ông Marc Faber, Chủ tịch Hội đồng Quản trị quỹ VGF, cũng bày tỏ: “Với tỷ lệ tham dự cao, và tỷ lệ biểu quyết áp đảo cho việc tiếp tục hoạt động của quỹ tại đại hội cổ đông thường niên lần này, chúng tôi lấy làm vui mừng vì các cổ đông đã bày tỏ sự tin tưởng của mình vào những triển vọng phát triển của Việt Nam, và hoạt động của quỹ”.

Theo Dragon Capital, Việt Nam được coi là một trong những thị trường mới nổi với rất nhiều hứa hẹn, quá trình cải cách đã cho phép những nền tảng như nguồn lực về dân số, xã hội và văn hóa trở thành các động lực chính phát triển mạnh mẽ cho đất nước. Thị trường chứng khoán cũng phát triển rất nhanh trong những năm vừa qua, hiện tại đạt gần 40 tỷ USD so với 1 tỷ USD vào năm 2005, và các quỹ được quản lý bởi Dragon Capital là những quỹ nước ngoài đầu tư vào chứng khoán lớn nhất trên thị trường niêm yết.

Quỹ VEIL và VGF vừa qua đã trở thành mục tiêu nằm trong tầm ngắm của VR Capital, một công ty quản lý quỹ có trụ sở ở Moscow (Nga), đã ủng hộ cho mục tiêu thanh lý quỹ. Với tỷ lệ phủ quyết việc thanh lý là 83,24% từ các cổ đông của quỹ VEIL, và 89,22% từ các cổ đông quỹ VGF, kết quả này đã cho thấy rõ đại đa số các nhà đầu tư của cả hai quỹ trên đều mong muốn tiếp tục hoạt động của các quỹ.

Khi được hỏi về kết quả của đại hội cổ đông thường niên, ông Dominic Scriven, Tổng giám đốc của Dragon Capital, nói: “Tôi muốn được gửi lời cám ơn đến các nhà đầu tư của hai quỹ VEIL và VGF đã nhiệt tình tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm nay. Kết quả biểu quyết đã phản ánh rõ được quan điểm đồng thuận rằng hiện tại chưa phải lúc rời khỏi thị trường Việt Nam, bởi các chỉ số cơ bản hiện rất tốt và đang bị định giá thấp”.