06:00 14/02/2023

Dự báo lạm phát của nền kinh tế trên thế giới năm 2023

Ngọc Trang -

Năm 2022, lạm phát tăng mạnh trên toàn cầu, thậm chí đạt mức kỷ lục tại một số quốc gia. Biểu đồ thông tin dưới đây thể hiện mức lạm phát dự báo của các nền kinh tế năm 2023, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)...

Dù IMF cho rằng lạm phát toàn cầu đã đạt đỉnh vào cuối năm 2022 (8,8%), tỷ lệ lạm phát tại nhiều nền kinh tế được dự báo sẽ vẫn duy trì ở mức cao trong năm nay. 

Tổ chức này dự báo lạm phát toàn cầu năm 2023 là 6,6% và năm 2024 là 4,3%, theo báo cáo cập nhật mới nhất vào tháng 1/2023.

Dự báo lạm phát của nền kinh tế trên thế giới năm 2023 - Ảnh 1