13:29 15/12/2021

DXS sẽ rót 3,6 tỷ đồng lập ASE Land

Hà Anh -

Hiện, công ty có 15 công ty con trực tiếp và 38 công ty con gián tiếp.

Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu DXS.
Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu DXS.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã DXS-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản ASE Land.

Theo đó, DXS sẽ rót 3,6 tỷ đồng thành lập công ty con là CTCP Bất động sản ASE Land. Được biết, ASE Land có tổng vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, kinh doanh chính trong mảng bất động sản.

Trong đó, DXS chiếm 60% vốn điều lệ, DXS cử đại diện là ông Nguyễn Phạm Quang Huy và ông Nguyễn Hoàng Đức là người đại diện hoàn toàn số vốn góp trên tại ASE Land.

Đồng thời, công ty miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Lê Trần Bích Thuỳ.

Trước đó, DXS công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 894 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 169 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của DXS tăng 59% so với cùng kỳ đạt 3.022 tỷ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 894 tỷ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 568 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 còn cách quá xa chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Do đó, cổ đông công ty đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần hợp nhất từ 7.598 tỷ đồng giảm còn 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ từ 1.483 tỷ đồng, xuống còn 800 tỷ đồng.

Ngoài ra, DXS cũng lên kế hoạch phát hành 530.730.181 cổ phiếu - trong đó, phát hành 23.641.280 cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ 1.000:66 (1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 66 cổ phiếu mới). Với hơn 358,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, công ty sẽ phát hành khoảng 23,64 triệu cổ phiếu mới.

Phát hành 30.088.901 cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1.000:84 (1.000 cổ phiếu được nhận về 84 cổ phiếu mới). Như vậy với hơn 358,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, DXS sẽ phát hành khoảng 30 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2020 và công ty không có cổ phiếu quỹ.

Tính đến ngày 30/9, DXS có gần 1.108 tỷ thặng dư vốn cổ phần; gần 971 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hơn 5 tỷ quỹ đầu tư phát triển. Hiện, công ty có 15 công ty con trực tiếp và 38 công ty con gián tiếp.