10:47 19/05/2021

DXS nộp hồ sơ niêm yết 358,2 triệu cổ phiếu lên HOSE

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services - DXS)...

Đợt IPO vừa qua của Dat Xanh Services.
Đợt IPO vừa qua của Dat Xanh Services.

Theo đó, ngày 14/5 HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 358,2 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ là 3.582 tỷ đồng.

Trước đó, DXS cho biết toàn bộ 71.660.228 cổ phiếu của DXS, tương đương 20% vốn điều lệ đã được chào bán thành công với mức giá 32.000 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể: Trong hơn 71,66 triệu cổ phiếu được Dat Xanh Services chào bán đợt này, có hơn 35,83 triệu cổ phiếu do cổ đông hiện hữu (Tập đoàn Đất Xanh – DXG) chào bán và hơn 35,83 triệu cổ phiếu phát hành mới. Sau đợt IPO này, DXS sẽ thu về 1.146,56 tỷ đồng, DXG sẽ thu về 1.146,56 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ DXS tăng từ 3.225 tỷ đồng lên mức 3.583 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2020, DXS được thành lập ngày 21/7/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, hoạt động chủ yếu kinh doanh bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản và các dịch vụ khác. Trụ sở chính đặt tại số 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Kết thúc năm 2020, doanh thu thuần của DXS giảm hơn 840 tỷ đồng đạt 3.249 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm 340 tỷ còn 2.336 tỷ;

Trong khi, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 127 tỷ xuống còn 34 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm từ 2012 xuống 1.402 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm từ 1.633 tỷ về 1.135,5 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của DXS tăng tăng thêm 2.101,9 tỷ đồng lên 11.095 tỷ đồng - trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 6.674 tỷ lên 7.428,5 tỷ đồng - đáng chú ý dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đã tăng lên mạnh từ 16,4 tỷ hồi đầu năm lên tới gần 96 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng từ 1.144 tỷ lên 1.699 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, trong khoản phải thu ngắn hạn là 7.428 tỷ thì có tới 5.556,5 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khác, tăng thêm 1.010,9 tỷ đồng so với đầu năm 2020 - trong đó, đáng chú ý là các khoản ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối dự án bất động sản như dự án Gem Sky World 805,2 tỷ đồng; dự án Khu đô thị Đất Quảng Riverside 753 tỷ đồng; dự án Charm Plaza 2…, tạm hoàn ứng cho chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hà An là 586,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2020, công ty gần 456 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; gần 341 thặng dư vốn cổ phần và hơn 5 tỷ quỹ đầu tư phát triển.