16:02 07/10/2021

Gia hạn trên 78,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Trâm Anh

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế đến hết tháng 9/2021, đã gia hạn khoảng 78.501 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua Covid -19...

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Tổng cục Thuế cho biết, để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về việc thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2021.

Cơ quan thuế các cấp hiện đang tiếp tục thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho người nộp thuế và đôn đốc nộp ngân sách đối với những khoản thu đã hết thời gian gia hạn.

 
Lũy kế đến hết tháng 9/2021, cơ quan Thuế đã thực hiện gia hạn với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất khoảng 78.501 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là khoảng 44.916 tỷ, đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 30.887 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh khoảng 327 tỷ đồng; tiền thuê đất là khoảng 2.371 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số thuế giá trị gia tăng phát sinh của kỳ kê khai tháng 8 được gia hạn trong tháng 9/2021 ước khoảng 4.000 tỷ đồng và thu tiền thuế đã gia hạn của kỳ khai thuế tháng 3 và quý 1/2021 hết thời gian gia hạn khoảng 4.831 tỷ đồng.

Cùng với đó, số thuế đã nộp vào ngân sách là khoảng 36.200 tỷ đồng, số thuế đang tiếp tục gia hạn là khoảng 42.301 tỷ đồng.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế tại Nghị định 52 là 115.000 tỷ đồng.

Đây thực chất là khoản cho vay không tính lãi của Nhà nước đối với doanh nghiệp, cá nhân để có nguồn tài chính phục vụ sản xuất, kinh doanh, gia tăng nguồn lực trong tương lai. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá đây là "liều thuốc" quý giá, giúp doanh nghiệp tăng thanh khoản, “hồi sức” trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, trước làn sóng bùng phát lần thứ 4 của dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 với 4 trọng tâm chính.

Thứ nhất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và giảm so với doanh thu năm 2020. 

Thứ hai, miễn thuế trong quý 3 và quý 4/2021 đối với hộ kinh doanh và các nhân kinh doanh.

Thứ ba, giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/10/2021 đến hết 31/12/2021 đối với một số nhóm hàng hoá, dịch vụ. Thứ tư, miễn tiền chậm nộp trong năm 2020 và năm 2021 đối với các doanh nghiệp phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020.

Đồng thời, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ giảm tiền thuê đất cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; trình Chính phủ giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng... Tổng giá trị hỗ trợ dự kiến khoảng trên 139 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền chậm nộp thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 24,3 nghìn tỷ đồng.