17:52 05/07/2022

Hà Nội đào tạo cho gần 3.000 lao động tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhật Dương -

Tính đến tháng 6/2022, TP. Hà Nội đã triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho gần 3.000 lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội, tính đến tháng 6/2022, trên địa bàn thành phố có 361 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tính đến thời điểm này, thành phố đã triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho gần 3.000 lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về kết quả tuyển sinh đào tạo nghề, 6 tháng đầu năm toàn thành phố tuyển sinh và đào tạo cho 101.620 lượt người (trình độ cao đẳng 2.450 người; trung cấp 2.700 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 96.470 người), đạt 45,26% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 194,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố ban hành Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2022.

Tính đến thời điểm hiện nay, Sở đã triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho gần 3.000 lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó, đào tạo từ nguồn ngân sách thành phố cho 365 lao động; đào tạo từ nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp có liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho 2.500 lao động.

Trong 6 tháng cuối năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ trình UBND thành phố Quyết định ban hành Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội (đợt 2); Quyết định ban hành giá dịch vụ và mức hỗ trợ đào tạo đối với các nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính trên địa bàn thành phố.

Đồng thời tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố triển khai đào tạo, bồi dưỡng cho lao động thuộc các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương sắp xếp, bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.