18:37 03/06/2022

Hà Nội: Hơn 21.200 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong 5 tháng đầu năm

Nhật Dương -

Trong 5 tháng đầu năm, TP. Hà Nội đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 21.200 người với kinh phí hỗ trợ là 575,4 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 529 người với số tiền 2,3 tỷ đồng…

Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh - Nhật Dương.
Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh - Nhật Dương.

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong tháng 5, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, qua đó đã có hơn 22.700 lao động được giải quyết việc làm.

Trong đó, thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền 262 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 5.600 lao động; đưa 216 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc.

Thành phố cũng đã giải quyết việc làm cho 1.646 lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm; 15.300 lao động tự tìm được việc qua tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn.

Cũng trong tháng 5, TP. Hà Nội đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 5.200 người với số tiền hỗ trợ 148,8 tỷ đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho 5.500 người; hỗ trợ học nghề cho 236 người với số tiền 1,1 tỷ đồng.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 96.900 lao động, đạt 60,6% kế hoạch năm, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức thành công 99 phiên giao dịch việc làm với 2.749 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, tổng số nhu cầu tuyển dụng là 43.100 lao động, số người được phỏng vấn là 18.100 người, có 6.600 người được tuyển dụng sau khi kết thúc phiên giao dịch.

Trong 5 tháng đầu năm, thành phố tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trên 21.200 người với kinh phí hỗ trợ là 575,4 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 529 người với số tiền 2,3 tỷ đồng.

Cùng với công tác hỗ trợ, giải quyết việc làm, Hà Nội cũng triển khai các chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chính sách của Trung ương và cơ chế đặc thù của thành phố.

Đến nay, Hà Nội đã quyết định hỗ trợ bằng tiền mặt và cho vay gần 5,7 triệu lượt đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng kinh phí 7.244 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước đảm bảo chi theo Nghị quyết 68/NQ-CP (gói 26.000 tỷ đồng) của Chính phủ và Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND là 2.709 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là 4.095 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hoá để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là 440 tỷ đồng.

Tính chung 5 tháng đầu năm, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết trên 8.400 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng, số tiền 32,2 tỷ đồng. 

Hiện trên địa bàn thành phố có 200.400 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng và 2.900 đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội của thành phố.