13:22 14/06/2021

Hai quỹ ETF ngoại sẽ cơ cấu ra sao trong tuần này?

Thuỷ Tiên -

Với tổng quy mô danh mục 2 quỹ ETF lên tới gần 1 tỷ USD, hoạt động cơ cấu này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới biến động thị trường...

Trong tuần này (14-18/6) sẽ diễn ra hoạt động cơ cấu danh mục của 2 quỹ FTSE Vietnam ETF và Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF). Trung tâm phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) đã có ước tính cơ cấu danh mục của 2 quỹ này.

Cụ thể, đối với FTSE ETF, quỹ này thêm HSG và loại DXG ra khỏi danh mục đầu tư kỳ này. SSI Research ước tính quỹ FTSE ETF sẽ bán ra toàn bộ 3,6 triệu cổ phiếu DXG trong khi mua khoảng 3,3 triệu cổ phiếu HSG, tương đương tỷ trọng 1,48%.

Ngoài ra, HPG sẽ bị bán khoảng 4,1 triệu cổ phiếu để đưa tỷ trọng về mức tối đa 15%, trong khi phần lớn các cổ phiếu còn lại có thể được tăng tỷ trọng.

Ước tính cơ cấu danh mục của quỹ FTSE ETF
Ước tính cơ cấu danh mục của quỹ FTSE ETF

Về V.N.M ETF, các cổ phiếu gồm PDR, STB, VCI, APH, HSG, HNG được thêm mới trong kỳ này, và không có cổ phiếu nào bị loại. Bên cạnh đó, Taiwan Paiho Ltd (9938 TT) là cổ phiếu nước ngoài được thêm mới.

Danh mục V.N.M ETF sẽ bao gồm 36 cổ phiếu, trong đó có 22 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ tại ngày 10/6 đạt 543 triệu USD.

Ước tính cơ cấu danh mục của quỹ V.N.M ETF
Ước tính cơ cấu danh mục của quỹ V.N.M ETF

Tại mức giá ngày 11/6, SSI Research ước tính quỹ sẽ mua vào 3,7 triệu cổ phiếu PDR, 8 triệu cổ phiếu STB, 2,4 triệu cổ phiếu VCI, 3,1 triệu cổ phiếu APH, 4,3 triệu cổ phiếu HSG, 13,3 triệu cổ phiếu HNG.

Đồng thời, quỹ sẽ tăng sở hữu VIC, VNM, VHM và MSN trong khi giảm sở hữu ở phần lớn các cổ phiếu còn lại. Tổng tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam ước tính sẽ tăng từ 64% lên 67,9%, tương đương giá trị mua ròng 20 triệu USD.

Tổng hợp ước tính cơ cấu danh mục của 2 quỹ
Tổng hợp ước tính cơ cấu danh mục của 2 quỹ