16:12 24/08/2022

HOSE lại nhắc cổ phiếu FLC tiếp tục đối mặt với khả năng bị đình chỉ giao dịch

Hà Anh -

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC có khả năng không công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 đúng hạn (hạn công bố thông tin là ngày 29/08/2022)...

Biểu đồ giá cổ phiếu FLC trong 6 tháng qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu FLC trong 6 tháng qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có công văn nhắc nhở cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tiếp tục đối mặt với khả năng bị đình chỉ giao dịch.

Cụ thể: ngày 16/08/2022, HOSE có công văn số 1408/SGDHCM-NY thông báo với FLC về khả năng cổ phiếu FLC bị đình giao dịch nếu công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin và đề nghị Công ty có văn bản giải trình về lộ trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như việc lựa chọn đon vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022.

Đến ngày 18/08/2022, HOSE đã nhận được công văn số 469/FLC-BPC giải trình về lộ trình trình khắc phục các vi phạm của FLC. Theo đó, công ty dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào tháng 11/2022 để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2022.

Như vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC có khả năng không công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2022 đúng hạn (hạn công bố thông tin là ngày 29/08/2022). Việc chậm công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2022 là hành vi tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HOSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu FLC vào diện đình chỉ giao dịch nếu FLC tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2022 hoặc các quy định về công bố thông tin khác.

Đồng thời, căn cứ quá trình khắc phục của Công ty, HOSE sẽ xem xét đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết: “HOSE sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo hoặc kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục của tổ chức niêm yết.

Đối với trường hợp quy định tại điếm a, c khoản 1 Điểu này, tố chức niêm yết được xác định là đã khắc phục khi thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 06 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị đình chỉ giao dịch hoặc kể từ ngày HOSE xác định tổ chức niêm yết cỏ vi phạm công bố thông tin gần nhất.

Mới đây, FLC đã nhận được 8 quyết định của Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sầm Sơn - Quảng Xương với số tiền bị cưỡng chế là gần 131 tỷ đồng với lý do cưỡng chế là công ty nợ tiền thuế quá hạn 90 ngày theo quy định bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/ yêu cầu phong toả tài khoản của công ty mở tại nhiều ngân hàng khác nhau có chi nhánh tại Hà Nội, Tp.HCM, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc...

Trước đó, trong hai ngày 3 và 5/8, FLC đã nhận được thông báo phong tỏa tài khoản để cưỡng chế với số tiền gần 300 tỷ tiền thuế do FLC có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Như vậy, chỉ từ đầu tháng 8 đến nay, FLC đã nhận được thông báo phong toả tài khoản để cưỡng chế với tổng số tiền lên tới hơn 430 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu FLC liên tục có biến động giảm chỉ còn 4.820 đồng/cp và giảm tới hơn 60% trong 6 tháng qua.