06:04 03/08/2022

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở ngành cung cấp hồ sơ về 7 dự án của FLC cho Bộ Công an

Thiên Anh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu 6 sở ngành liên quan cung cấp hồ sơ về các dự án của FLC trên địa bàn theo đề nghị của Bộ Công an...

Dự án FLC gofl & beach Sầm Sơn
Dự án FLC gofl & beach Sầm Sơn

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Mai Công Hoàng ký văn bản số 10384 thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa về việc cung cấp hồ sơ tài liệu cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Theo đó, đối với các dự án: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn; FLC Samson golf links; Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan, rà soát, sắp xếp và hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại công văn nêu trên (Có đóng dấu xác nhận vào các loại hồ sơ, tài liệu); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với các dự án: Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT); Xây dựng công trình bến thủy nội địa FLC Sầm Sơn; Nhà máy gạch Tuynel FLC: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan, rà soát, sắp xếp và hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại công văn nêu trên (Có đóng dấu xác nhận vào các loại hồ sơ, tài liệu); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Long: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan, rà soát, sắp xếp và hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại công văn nêu trên (Có đóng dấu xác nhận vào các loại hồ sơ, tài liệu); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 26/7/2022.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do các đơn vị cung cấp; giao Văn phòng UBND tỉnh tập hợp tài liệu đảm bảo theo yêu cầu để cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương, nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc được giao nêu trên; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu do đơn vị tập hợp, cung cấp.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp cung cấp hồ sơ 7 dự án bất động sản của FLC.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ dự án đất, các tài liệu liên quan đến việc phê duyệt, triển khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại các dự án bất động sản do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC là chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Việc cung cấp hồ sơ các dự án trên để phục vụ việc điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Liên quan đến các dự án của FLC tại Thanh Hóa, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm phù hợp đối với cá nhân, tập thể có khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận, hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa xem xét, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận. Đồng thời, chuyển cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra dấu hiệu tội phạm đối với các tổ chức, cá nhân tham mưu giao 11.566,8 m2 đất đã được nhà nước giải phóng mặt bằng tại lô C4, C5 trên địa bàn phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa và hoàn thiện hạ tầng tại vị trí đất có giá trị thương mại cao, không thông qua đấu giá, vi phạm luật Đất đai năm 2013.