08:40 23/09/2021

HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu YEG

Hà Anh -

HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu YEG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu YEG sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty...

Sơ đồ giá cổ phiếu YEG từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu YEG từ đầu năm đến nay.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết, ngày 05/04/2021, HOSE đã ra quyết định số 186/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2019 là -385,33 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -181,59 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -219,28 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

Tiếp đến ngày 20/09/2021, HOSE đã nhận được BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2021 là -196,92 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2021 là -184,08 tỷ đồng.

Do đó, HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu YEG theo Quyết định số 186/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2021 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu YEG sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Trước đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã đề nghị YEG thực hiện công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin BCTC bán niên 2021 đã được soát xét vì lý do bất khả kháng và công bố đầy đủ thông tin ngay sau khi khắc phục theo quy định (chậm nhất là 20/9 theo đề nghị của công ty). Trường hợp công ty không thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin, UBCKNN sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Trước đó, HOSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu của YEG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/04/2021 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -385,33 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -181,59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -219,28 tỷ đồng.

Đồng thời, cổ phiếu YEG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khoép lệnh hoặc thoả thuận), kể từ ngày 12/4. Căn cứ giải trình, HOSE sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Ngay sau đó, HOSE thông báo về việc cổ phiếu của YEG được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát, kể từ ngày 14/4.

Trên thị trường, sau khi cổ phiếu YEG bị hạn chế giao dịch thì giá cổ phiếu đã giảm mạnh từ hơn 39.000 đồng/cp xuống còn 20.500 đồng/cp (chốt phiên ngày 19/4) và có lúc chỉ đạt 14.900 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 20/8), giá thấp nhất 52 tuần và chốt phiên hiện nay (22/9) là 16.150 đồng/cổ phiếu.