14:23 24/02/2023

KDC bất ngờ hoãn trả cổ tức đặc biệt 5.000 đồng/cổ phiếu

Hà Anh -

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT tạm hoãn chia cổ tức đặc biệt vào ngày 6/4 như đã thông báo trước đó...

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu KDC trên HOSE.
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu KDC trên HOSE.

Theo đó, HĐQT công ty thông qua việc tạm hoãn việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 50% đã thông qua tại Nghị quyết trước đó. Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả sẽ được công ty thông báo sau.

Trước đó, ngày 10/2 vừa qua KDC thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/3 và ngày nhận cổ tức là 6/4 tới đây.

Bên cạnh đó, công ty cũng thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/3, thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến từ 16/3 đến ngày 28/3. Nội dung lấy ý kiến là các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra, HĐQT KDC cũng thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Thực phẩm và Gia vị Ta. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực chế biến và bảo quản nước mắm với vốn điều lệ dự kiến là 200 tỷ đồng - trong đó, KDC sẽ tham gia góp 196 tỷ đồng, tương đương 98% vốn điều lệ của công ty chế biến nước mắm trên.

Đồng thời, HĐQT cũng thông qua việc bầu cử ông Trần Kim Thành – Chủ tịch KDC sẽ là người được ủy quyền đại diện phần vốn góp tại CTCP Thực phẩm và Gia vị Ta.

Mới đây, HĐQT thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chuyển nhượng một phần trong tổng số cổ phần do Kido sở hữu tại CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF) với số lượng cổ phần kỳ vọng chuyển nhượng thành công là 17.821.600 cổ phần, chiếm 24,03% với giá thoả thuận do HĐQT quyết định với đối tác.

Công ty này có vốn điều lệ 741,6 tỷ và Kido đang sở hữu 51.160.000 cổ phần, chiếm 73,03% vốn điều lệ.

Kết thúc năm 2022, KDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.519 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ (10.497 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 510 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 374 tỷ đồng, giảm 42,7% so với cùng kỳ (653 tỷ đồng). Theo giải trình từ KDC, biến động của của thị trường đã tác động lên chi phí doanh nghiệp, dẫn đến kết quả kém sắc trong quý 4/2022.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của KDC đạt hơn 14.035 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm (14.073 tỷ đồng); Hàng tồn kho giảm 11% so với đầu năm, đạt giá trị hơn 2.213 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn của KDC đạt 4.168 tỷ, tăng 19% so với đầu năm (3.501 tỷ); Nợ vay dài hạn giảm 24,7% từ hơn 997 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn hơn 751 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 1.607 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu KDC có xu hướng giảm trong thời gian gần đây và hiện đang dừng tại mức 55.200 đồng/cp, giảm 15% so với mức giá hồi đầu năm (chốt phiên ngày 3/1/2023 là 65.000 đồng/cổ phiếu).