16:20 03/11/2022

KDC lên kế hoạch dự chi cổ tức đặc biệt 5.000 đồng/cổ phiếu

Hà Anh

KDC vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để xin thông qua phương án, phê duyệt cho việc chia cổ tức đặc biệt 5.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại.

Biểu đồ giá cổ phiếu KDC thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu KDC thời gian qua.

Tập đoàn KIDO (mã KDC-HOSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để xin thông qua phương án, phê duyệt cho việc chia cổ tức đặc biệt 5.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại.

Theo công bố mới nhất, KDC có 257.224.010 cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, KDC sẽ chi hơn 1.286 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Mới đây, KDC thông báo mua lại tối đa 3.910.296 cổ phiếu, chiếm 11,54% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại TAC với giá 60.015 đồng/cp, thời gian từ 1/11 đến ngày 15/11/2022.

Được biết, doanh thu thuần quý 3/2022 của KDC đạt 3.227 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế giảm 58% và 76% lần lượt đạt 60 tỷ và 30 tỷ đồng. Theo KDC, doanh thu quý 3 này tăng do Tập đoàn tiếp tục tăng cường các hoạt động bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hoá trên thị trường. Tuy nhiên, do tác động từ những biến động trên thị trường làm ảnh hưởng lên chi phí doanh nghiệp làm cho lợi nhuận trước thuế và sau thuế giảm lần lượt là 58 và 76% so với quý trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, KDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.569 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận sau thuế hơn đạt 369 tỷ đồng và lợi nhuận ròng hơn 337 tỷ đồng.

Năm 2022, KDC đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng 33%, đạt 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 31%, lên 900 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, KDC đã thực hiện 54% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Tại cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của KDC đạt 13.525 tỷ đồng - trong đó, tiền, tương đương tiền giảm từ 1.281 tỷ xuống còn 968 tỷ; hàng tồn kho 2.025 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn gần 2.818 tỷ đồng.

Cũng tính đến 30/9, nợ phải trả của KDC là 6.516 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn là 3.265 tỷ đồng. Ngoài ra, KDC cũng có khoản trái phiếu trong nước gần 992 tỷ đồng - trong đó trái phiếu đến hạn phải trả gần 248 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu KDC đạt hơn 7.010 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phầ đạt hơn 3.107 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.565,6 tỷ đồng.

Chốt phiên hôm nay (3/11), giá cổ phiếu KDC giảm nhẹ 0,93% còn 62.000 đồng/cổ phiếu.