12:22 01/10/2021

Lần 2, Thủ Đức House đăng ký bán toàn bộ 5,4 triệu cổ phiếu FDC

Hà Anh -

Trước đó, từ ngày 22/7 đến 26/8, TDH cũng đăng ký bán toàn bộ 8,82 triệu cổ phiếu FDC nhưng không bán được do thị trường không thuận...

Sơ đồ giá cổ phiếu FDC từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu FDC từ đầu năm đến nay.

 

CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HOSE)

Theo đó, TDH vừa đăng ký bán toàn bộ 5,4 triệu cổ phiếu FDC của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM, chiếm 13,88% vốn điều lệ, từ ngày 6/10 đến ngày 4/11/2021.

Trước đó, từ ngày 22/7 đến 26/8, TDH cũng đăng ký bán toàn bộ 8,82 triệu cổ phiếu FDC nhưng không bán được do thị trường không thuận lợi.

Đồng thời, TDH cũng vừa công bố nghị quyết về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn tại CTCP Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức. Cụ thể, TDH dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 12.916.126 cổ phần tại Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức, tương đương với 40% vốn điều lệ. Tổng giá trị chuyển nhượng là 81,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chủ trương thoái vốn trong vòng 2 tháng kể từ ngày thông qua chủ trương này.

Mới đây, TDH thông báo đã mua hơn 1,4 triệu cổ phiếu của CTCP LOUIS LAND, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên hơn 5,8 triệu cổ phiếu chiếm 5,16% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của LOUIS LAND, từ ngày 16/9.

Trước đó, ngày 30/03/2021, HOSE ban hành quyết định đưa cổ phiếu TDH của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức vào diện cảnh báo vì lý do liên quan đến việc truy thu thuế.

Ngày 21/05/2021, HOSE cũng ban hành quyết định đưa cổ phiếu này vào diện cảnh báo vì lý do liên quan đến Công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -363,425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -142,988 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Đến ngày 30/8/2021, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét 2021 của TDH. Theo đó, theo đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2021 của TDH là 173,725 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2021 là 15,628 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm toán có ý kiến ngoại trừ liên quan đến các khoản phải nộp và khoản phải thu đối với các quyết định Cục thuế TP.HCM.

Như vậy, Công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TDH và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu TDH sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2021 vừa soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của TDH tăng thêm gần 35 tỷ đồng so với trước soát xét lên gần 218 tỷ đồng, tương ứng tăng 19,04% chủ yếu là do loại trừ khoản lỗ từ việc chuyển nhượng một phần cổ phiếu của công ty con.

Tuy nhiên trên BCTC riêng công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế sau soát xét lại giảm hơn 43% từ hơn 159,5 tỷ xuống gần 91 tỷ đồng. Nguyên nhân là do giá vốn tăng do trích lập dự phòng chi phí đã phát sinh của dự án không được tiếp tục triển khai; chi phí tài chính tăng do trích lập dự phòng của khoản lỗ do chuyển nhượng cổ phiếu được thực hiện ngay sau ngày kết thúc kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021.