16:04 17/02/2022

Lập Hội đồng liên ngành thẩm định điều chỉnh dự án đường bộ ven biển Thái Bình gần 4.000 tỷ

Anh Tú

Hội đồng thẩm định liên ngành do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch được thành lập, để thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình hơn 35,5 km...

UBND tỉnh Thái Bình kiến nghị điều chỉnh tăng tống mức vốn đầu tư so với dự kiến 3.872 tỷ đồng theo đề xuất trước đây.
UBND tỉnh Thái Bình kiến nghị điều chỉnh tăng tống mức vốn đầu tư so với dự kiến 3.872 tỷ đồng theo đề xuất trước đây.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 210 thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo quyết định này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Thái Bình.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định liên ngành. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư.

 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 348 ngày 28/3/2018 với tổng chiều dài 35,5 km. 

Mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình nhằm kết nối giao thông hành lang ven biển Bắc Bộ, mở rộng quỹ đất cho đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua.

Đồng thời, tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực ven biển.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy mô đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km/h.

Điểm đầu tuyến tại nút giao với Quốc lộ 37, điểm cuối tại điểm đấu nối với đường đầu cầu vượt sông Hồng tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải.

Tổng mức đầu tư dự án này là 3.872 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 1.100 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 1.593 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư BOT là 1.289 tỷ đồng.

 

Theo kiến nghị của UBND tỉnh Thái Bình, do biến động về giá vật liệu, chi phí tư vấn… nên tỉnh có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với nội dung là điều chỉnh tăng tổng mức vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến ngày 30/9/2023.