15:15 05/12/2022

Mua bán không báo cáo, hai cổ đông lớn của MST và ATG bị phạt tiền

Hà Anh -

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Tạ Thị Dinh, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư MST (mã MST-HNX) với số tiền tổng cộng là 100 triệu đồng và 70 triệu đồng đối với bà Lê Phương Mai, cổ đông lớn của CTCP An Trường An (mã ATG-UPCoM).

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Tạ Thị Dinh, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư MST (mã MST-HNX) với số tiền tổng cộng là 100 triệu đồng và 70 triệu đồng đối với bà Lê Phương Mai, cổ đông lớn của CTCP An Trường An (mã ATG-UPCoM).

Cụ thể: bà Tạ Thị Dinh bị phạt 100 triệu đồng - trong đó, 70 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn và khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Phạt tiền 30 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, khoản 1 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Nguyên nhân cụ thể là do ngày 27/7/2021, bà Tạ Thị Dinh đã bán 366.700 cổ phiếu MST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm từ 5,13% xuống 4,57% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST.

Tiếp theo, ngày 20/12/2021, bà Dinh đã mua 888.600 cổ phiếu MST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 4,57% lên 5,88% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST và ngày 21/12/2021, bà Dinh mua tiếp 111.400 cổ phiếu MST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 5,88% lên 6,04% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST.

Tuy nhiên đến ngày 07/4/2022, HNX chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Dinh đối với cổ phiếu MST.

Theo thông tin trên HNX, ngày 7/6/2022, bà Dinh đã bán 2.028.000 CP MST và số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch còn 2.092.056 CP, chiếm 3,07% vốn và không còn là cổ đông lớn của MST từ ngày 7/6/2022.

Tương tự, SSC cũng ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Phương Mai, cổ đông lớn của CTCP An Trường An (mã ATG-UpCoM) với số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm c khoản 3 Điều 5, khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân là bà Phương Mai không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể: ngày 20/8/2021, bà Phương Mai đã mua 798.200 cổ phiếu ATG dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0% lên 5,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ATG.

Tiếp đến ngày 11/3/2022, bà Mai đã bán 698.200 cổ phiếu ATG dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm từ 5,57% xuống 0,98% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ATG. Tuy nhiên đến ngày 07/4/2022, HNX chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Bà đối với cổ phiếu ATG.

Mới đây, ngày 11/11/2022, ATG đã nhận được công văn của HNX thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom đối với cổ phiếu ATG của Công ty Cổ phần An Trường An và Công văn số 2007/SGDHN-QLNY ngày 08/11/2022 về việc giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch.

Liên quan đến nội dung về việc bị hạn chế giao dịch ATG cho biết, về việc công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thưòng niên 2022 theo Thông báo số 2447/TB-SGDHN ngày 27/07/2022: Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 31/10/2022 và thực hiện công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và các tài liệu có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Về việc từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiếm toán theo Thông báo số 1644/TB-SGDHN ngày 13/05/2021: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần An Trường An đã tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhàm tái cấu trúc và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc cũng như Kế toán trưởng mới để điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hiện tại, Ban lãnh đạo mới đang nỗ lực duy trì và tìm cách thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như tiến hành rà soát Báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan để phục vụ cho công tác kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập.

Đáng chú ý, Ban lãnh đạo ATG cam kết sẽ nỗ lực thu thập tài liệu, khắc phục những tồn tại theo nội dung từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập.

Trong trường hợp khẳc phục được tình trạng nêu trên, Công ty cổ phần An Trường An sẽ có văn bản gửi tới Quý Sở để xem xét cho cổ phiếu ATG được giao dịch trở lại bình thường.