18:46 16/08/2021

Nha Trang: Thu hồi, chuyển đổi 712ha đất nông nghiệp

Mộc Minh -

Năm 2021, TP. Nha Trang sẽ thu hồi, chuyển đổi khoảng 712ha đất nông nghiệp, trong đó, thu hồi 329ha, chuyển đổi 383ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp…

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định số 2193 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP. Nha Trang.

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên của Nha Trang là 25.422ha. Trong đó, đất nông nghiệp khoảng 10.343ha, đất phi nông nghiệp khoảng 8.089ha, đất chưa sử dụng khoảng 6.980ha. Địa phương có diện tích đất chưa sử dụng nhiều nhất là xã Phước Đồng với hơn 2.189ha, tiếp đến là phường Vĩnh Nguyên có 2.036ha, xã Vĩnh Lương là 1.376ha….

Trong hơn 10.343ha đất nông nghiệp của TP. Nha Trang, chủ yếu là đất rừng sản xuất với 5,546ha, tiếp đó là đất trồng cây lâu năm 2,972ha, đất trồng lúa chỉ có 685,7ha.

Trong hơn 8.098ha đất phi nông nghiệp, có 1.225ha đất thuơng mại, dịch vụ; 1.278ha đất ở đô thị; 617ha đất ở nông thôn; 31ha đất cụm công nghiệp; 150ha đất khu vui chơi giải trí. Phần còn lại là đất cơ sở giáo dục và đào tạo, đất giao thông, tôn giáo, an ninh quốc phòng, đất xây dựng trụ sở cơ quan…

Theo kế hoạch, TP. Nha Trang sẽ thu hồi 415ha đất, trong đó, đất nông nghiệp khoảng 329,9ha, đất phi nông nghiệp 85,3ha (đất ở nông thôn gần 11ha, đất ở đô thị 39,3ha…)

Đồng thời, chuyển mục đích sử dụng 383,3ha từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, đất trồng lúa gần 32ha, đất trồng cây hằng năm 87ha, đất trồng cây lâu năm gần 100ha, đất rừng sản xuất 82ha, đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư 5ha.

Ngoài ra, thành phố cũng chuyển đổi gần 12ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở; 20ha đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng.

Trong năm 2021, TP. Nha Trang sẽ đưa vào sử dụng 86ha đất phi nông nghiệp chưa sử dụng. Diện tích đất đưa vào sử dụng chủ yếu nằm trên địa bàn phường Vĩnh Nguyên với 84ha.