17:05 14/12/2022

Những quốc gia nhập cư vào Mỹ nhiều nhất, Việt Nam nằm trong top 10

Phương Linh -

Sử dụng dữ liệu từ Bộ Ngoại giao Mỹ, đồ thị thông tin dưới đây thể hiện các quốc gia có công dân nhận được thị thực nhập cư vào Mỹ nhiều nhất trên thế giới...

Nguồn: Visual Capitalist
Nguồn: Visual Capitalist